Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhúnyt Lengyel Béla fizikus

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhúnyt Lengyel Béla fizikus


Chronological Thread 
  • From: "Horvath Dezso, RMKI: +36 1 392-2222/1823" <horvath AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhúnyt Lengyel Béla fizikus
  • Date: Mon Nov 4 14:12:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Mély fájdalommal tudatom mindenkivel, aki ismerte, hogy nagybátyám,
Lengyel Béla fizikus, a Kaliforniai Állami Egyetem emeritus professzora,
2002. november 1.-én, néhány nappal 92. születésnapja után elhúnyt.

Lengyel Béla Budapesten született, 1910-ben. Egyetemi tanulmányait a
Budapesti Mûszaki Egyetemen kezdte, majd a Pázmány Péter
Tudományegyetemen folytatta, ahol 1933-ban matematika-fizika szakos
tanári oklvelet, majd 1935-ben matematikából PhD-t szerzett. Miután egyéves
amerikai ösztöndíja után, 1936-37 folyamán nem kapott Magyarországon
állást, kivándorolt az USA-ba, és haláláig ott élt.

Élete munkásságát megosztotta a matematika és az elméleti fizika
között. Kezdetben lineáris operátorokkal, majd matematikai
statisztikával foglalkozott, amig a lézer felfedezése meg nem ragadta
figyelmét. A kezdetektõl szisztematikusan figyelte a lézerek
irodalmát, és õ írta az elsõ lézeres monográfiát, amely több kiadást
megért, és amelyet kétszer átdolgozott és bõvített. 1962-ben
kidolgozta az óriásimpulzus-lézer elméletét, és azzal beírta nevét a
tudománytörténetbe. 1977-es visszavonulásáig egyetemi oktatáson kívül
a kvantumelmélet matematikai alapjaival és kvantumelektronikával
foglalkozott.

Lengyel Béla részletes életrajza a
http://davinci.csun.edu/faculty/lengy.html
honlapon olvasható.

Horváth Dezsõ
  • [Fizinfo] Elhúnyt Lengyel Béla fizikus, Horvath Dezso, RMKI: +36 1 392-2222/1823, 11/04/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page