Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagászati pályázat és különdíj

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagászati pályázat és különdíj


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagászati pályázat és különdíj
  • Date: Tue Sep 17 14:20:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

Hogy csodálkozna Galilei...


A Magyar Csillagászati Egyesület különdíja a Természet Világa Diákpályázatára


Az ember évezredek óta szorgalmasan figyeli az égbolt változásait. Az idõk
során
számos ága alakult ki az asztronómiának, s ezek különbözõ intenzitással
fejlõdve
különbözõ fokra jutottak el. Galilei biztos nagyon csodálkozna, ha láthatná,
milyen fejlõdésen ment keresztül a csillagászat, mióta elõször fordította
távcsövét az ég felé. A Magyar Csillagászati Egyesület pályázatának célja,
hogy
a résztvevõk bemutassák és értékeljék ezt a fejlõdést.

Mivel csillagászatnak nagyon sok érdekes részterülete van, ezért egy szabadon
választott témában kell bemutatni az adott ágazat kialakulásának okait,
fejlõdésének mozgatórugóit, napjaink állapotát és várható jövõjét. Ízelítõül
néhány példa: egyes égitestek vagy égitestcsoportok kutatása, az égitestek
(vagy
maga a Világegyetem) keletkezése, idõmérés, távcsövek és más eszközök, illetve
módszerek fejlõdése, a csillagászattal kapcsolatos ismeretek más területeken
való alkalmazása, stb. Térj ki a magyar vonatkozásokra, és írd le miért ezt a
témát választottad. A területek fejlõdésének bemutatását
természetesen nem kell korlátozni az elmúlt négyszáz esztendõre.

Nagyon fontos része a pályázatnak annak ismertetése, hogy milyen tudományos -
esetleg gyakorlati - jelentõsége van az adott témának. Fontos szempont az is,
hogyan tudod közérthetõen, a Természet Világa hagyományainak megfelelõ
stílusban
megindokolni és leírni mindezt egy ismeretterjesztõ cikkben.

A dolgozatban térjetek ki eddigi csillagászati tanulmányaitokra, tagjai
vagytok-e valamilyen szakkörnek vagy klubnak? Ne felejtsétek el feltüntetni a
felkészítõ tanár nevét - ha volt ilyen, és a használt források jegyzékét sem.

A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2002-es naptári évben még
középfokú intézménybe jártak. A további feltételek is megegyeznek az általános
pályázati feltételekkel, melyek a Természet Világa májusi számában, illetve a
folyóirat honlapján - www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil - olvashatóak. A
pályamunkákat - ha van rá mód - digitális formában is kérjük mellékelni, de
ennek hiánya nem kizáró ok. A dolgozatokat a Természet Világa
Szerkesztõségének
címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) kell elküldeni október végéig.

Az összdíjazás: 30 000 Ft

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is.
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 219. - E-mail:
mcse AT mcse.hu
- internet:
http://www.mcse.hu.

Jó munkát és sok sikert kíván a Magyar Csillagászati Egyesület és a Természet
Világa!A pályázat részletes kiírása a Természet Világa honlapján:
http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/tv2002/tv0206/palyazat.html
  • [Fizinfo] Csillagászati pályázat és különdíj, Tepliczky István, 09/17/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page