Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] allas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] allas


Chronological Thread 
  • From: Imre Derenyi <derenyi AT angel.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] allas
  • Date: Thu Aug 8 13:35:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az ELTE Biológiai Fizika Tanszékén betölthetõvé vált egy egyetemi
tanársegédi állás. Az állással járó feladatok közé elsõsorban
laboratóriumi gyakorlatok vezetése és a tanszék témájába vágó (lehetõleg
kisérleti) kutatás tartoznak. A bér 140 Eft-hó. Az érdeklõdõk PDF file
formájában küldjék meg önéletrajzukat, publikációs listájukat Vicsek
Tamásnak
(vicsek AT angel.elte.hu).
  • [Fizinfo] allas, Imre Derenyi, 08/08/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page