Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola


Chronological Thread 
  • From: Kadar Gyorgy <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola
  • Date: Tue Aug 6 20:52:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák!

Az ELFT Anyagtudományi Szakcsoport 2002. évi hagyományos õszi
iskolája elsõsorban "Kompozit Anyagok" témakörben,
de az elõadások megfelelõen rugalmas elfogadásával az alábbiakban
közeledik végsõ formájához:

1) Idõpont!
Uj javaslatunk: szeptember 23-25, hétfõtõl szerdáig, az
elõzõ javaslatok közötti, mostmár az üdülõ igazgatásával
is egyeztetett három nap
(a korábban javasolt két szerdától péntekig tartó idõtartamot
a visegrádi üdülõ nem fogadja, a péntekek foglaltak!!)

2) Helyszín: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem visegrádi üdülõje,
Visegrád, Fõ utca 117

2) Elõadások tartására eddig önként jelentkeztek:
Bárczy Pál(Miskolc): Fékanyagok (pontosabb cim késõbb)
Bíró László (MFA, Bp): Szén nanocsõ tekercsek és elágazó
nanocsövek
Horváth Zsolt Endre (MFA, Bp): Szén nanocsövek és nanocsõ
erõsítésû polimer kompozitok
Varga Lajos (SzFKI, Bp): Mágneses nanokompozitok
Tóth József (Debrecen): XPS és REELS-EPES, mint
kvantitativ felületi analitikai módszerek
polimerekben és szigetelõkben
Babcsán Norbert (Miskolc): Fémhabok az elõállítástól a
felhasználásig
Borbély András (ELTE, Bp): Röntgen fáziskontraszt tomográfia
és alkalmazása az anyagtudományban
Volk János (MFA, Bp): Pórusos szilicium alapú passzív
optikai elemek
Rajta István (Debrecen): Protonnyalábos mikromegmunkálás

Szivesen látnánk további elõadási javaslatokat fõként a kompozit
anyagok fizikájához kapcsolódó témakörökben, különösen
szívsen látnánk az eredményes fiatal kutatók bemutatkozását.
Elõadás nélkül is szivesen várjuk a Szakcsoport
tagjainak és az általuk mozgósítható, tanulni szeretõ
fiataloknak a jelentkezését és részvételét a hétfõn
ebéddel kezdõdõ és szerdán vacsora elõtt befejezõdõ
Anyagtudományi Õszi Iskolán. Fiatal diákok és doktori
ösztöndíjasok részvételének ösztönzéséhez kérjük
a vezetõ oktatók és kutatók segítségét.

Részvételi dijak, két éjszakára szállással és napi három étkezéssel
szept. 23. hétfõi ebédtõl szept. 25. szerdai ebédig
(ELTE üdülõben ELTE oktatóknak, diákoknak olcsóbb)

ELTE tagoknak 10000 Ft
nem ELTE tagoknak 13000 Ft


Jelentkezni lehet az ELFT titkárságán:
Nagy Zsigmondné, 1371 Budapest, Pf. 433, Fõ utca 66
email:
mail.elft AT mtesz.hu
Tel/fax: 201 8682

Például az itt következõ Jelentkezési lap átmásolásával és kitöltésével
egy elküldendõ e-mailben, vagy ilyen tartalmú levél postázásával vagy
faxolásával

______________________________________________________________________

JELENTKEZÉSI LAP
az 2002. évi Anyagtudományi Õszi Iskolára
(Visegrád, 2002 szeptember 23-25)

Név:
Munkahely:
Postacim:

A koltsegeket Intezetem fizeti
magam fizetem
A szamlat a kovetkezo cimre kerem kikuldeni:Jelentkezési határidõ: 2002. szeptember 16.

Kelt ................
Jelentkezõ résztvevõ
(e-mail cim vagy aláírás)
______________________________________________________________________


Tisztelettel köszönt minden cimzettet
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi Szakcsoport
vezetõsége nevében

Kádár György  • [Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola, Kadar Gyorgy, 08/06/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page