Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola)


Chronological Thread 
  • From: Kadar Gyorgy <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola)
  • Date: Tue Jul 23 14:47:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák!

Az ELFT Anyagtudományi Szakcsoport 2002. évi hagyományos õszi
iskolája megszervezése folyamatban van. Eddig a következõk
látszanak kialakulni:

1) Idõpont!
Uj javaslatunk: szeptember 25-27, egy héttel késõbb, mint
a korábbi javaslat.

2) Elõadások tartására eddig önként jelentkeztek:
Bárczy Pál(Miskolc): Fékanyagok (pontosabb cim késõbb)
Bíró László (MFA, Bp): Szén nanocsõ tekercsek és elágazó
nanocsövek
Horváth Zsolt Endre (MFA, Bp): Szén nanocsövek és nanocsõ
erõsítésû polimer kompozitok
Varga Lajos (SzFKI, Bp): Mágneses nanokompozitok
Tóth József (Debrecen): XPS és REELS-EPES, mint
kvantitativ felületi analitikai módszerek
polimerekben és szigetelõkben
Babcsán Norbert (Miskolc): Fémhabok az elõállítástól a
felhasználásig

Szivesen látnánk további elõadási javaslatokat
az ELTE Általános Fizika Tanszékérõl és
Szilárdtest Fizika Tanszékérõl,
a BMGE Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani
Tanszékérõl
és egyéb oktató és kutatóhelyekrõl is.
Még kb. 6-10 további elõadásra lenne szükség, ehhez
kérjük a vezetõ oktatók és kutatók segítségét. Szivesen
vennénk eredményes fiatal kutatók bemutatkozását.

Az visegrádi üdülõ lefoglalása és az anyagi feltételek
két héten belül tisztázódnak, kb. a tavalyi költségekre
lehet számítani. Értesítést küldünk augusztus közepén.

Tisztelettel köszönt minden cimzettet
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi Szakcsoport vezetõsége
nevében

Kádár György  • [Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola), Kadar Gyorgy, 07/23/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page