Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fekete lyukak és fehér foltok a Világegyetemben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fekete lyukak és fehér foltok a Világegyetemben


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fekete lyukak és fehér foltok a Világegyetemben
  • Date: Tue Apr 23 11:04:06 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

-------- Original Message --------
Subject: Meghívó
From: Trupka Zoltán
<tzoli AT datatrans.hu>

Fekete lyukak és fehér foltok a Világegyetemben
Egyszemélyes konferencia Lukács Bélával

Dr. Lukács Béla fizikus elsõsorban relativitás-elmélettel és
kozmológiával foglalkozik. Olyan elõadónak ismerik, aki mind
tartalmilag, mind idõben kimerítõ elõadásokat szokott tartani. Gyakran
kalandozik a természettudományok más területein, de a történelemben,
pszicho-lógiában és sok más szakterületen is. Amikor kitérõt tesz egy
elõadás során, mondanivalójának- látszólag - semmi köze az éppen
felvetett kérdésekhez. Aztán kiderül, hogy sajátos szemszögbõl
megvilágítva az összefüggéseket mégiscsak fontos részét képezi a
tárgyalt problémának. Élvezetes stílusával szemléletes példáival a
legnehezebb tudományos részleteket is képes úgy elmagyarázni, hogy a
laikusok is megértik.
Az Õsrobbanás után zajló folyamatokról, kvazárokról, és fekete
lyukakról, a galaxisok távolodásáról, bolygószomszédainkról is sok
mindent tudunk már, de ismereteinkben zavarba ejtõ fehér foltok is
vannak. A Világegyetem még számos meglepetést rejt a számunkra. Ezekrõl
hallhatunk azon a konferencián, melynek egyetlen elõadója Lukács Béla
lesz. A maratoni hosszúságú rendezvény addig tart, amíg a közönség
kitart. Természetesen kérdésekre és hozzászólásokra is lesz lehetõség

A Szabadmûvelõdés Háza Székesfehérvár, Fürdõ sor 3.2002. április 27.
szombat 14 óra

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!  • [Fizinfo] Fekete lyukak és fehér foltok a Világegyetemben, Tepliczky István, 04/23/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page