Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályázati felhívás a dubnai EAI-vel való együttmûködésre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályázati felhívás a dubnai EAI-vel való együttmûködésre


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Pályázati felhívás a dubnai EAI-vel való együttmûködésre
  • Date: Wed Mar 27 16:45:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Magyar Tudományos Akadémia és a dubnai (Oroszország) Egyesített
Atomkutató Intézet (EAI) között a 2002-2004 évekre megkötött hároméves
tudományos együttmûködési megállapodás lehetõséget ad magyar kutatók
részére az EAI egyes nagyberendezéseinek használatára, valamint az EAI
kutatóival közösen végzendõ tudományos együttmûködési projektekre. Az MTA
és EAI közötti megállapodás a következõ együttmûködési területeket jelöli
meg:

- az IBR-2 impulzus-neutronforrás felhasználása,
- az EAI Magreakciók Laboratóriumában mûködõ nagyenergiájú
(14 MeV/ate) iongyorsítók nyalábjának felhasználása,
- az EAI munkatársaival közösen végzendõ kutatómunka.

Az együttmûködés céljaira az MTA éves keretösszeggel rendelkezik. A
keretösszeg egy részét az MTA a nagyberendezéseket üzemeltetõ két
laboratórium rendelkezésére bocsátja. A keret fennmaradó részét az MTA
kezeli; ebbõl az összegbõl az az MTA honlapján

www.mta.hu
a Nemzetközi Együttmûködési Iroda (NEI) közleményei

alatt részletezett módon, pályázati úton lehet támogatáshoz jutni.

Az IBR-2 ma a világ legintezívebb pulzált neutronforrása. Az IBR-2
melletti mérõhelyek nemzetközi zsûriztetés alapján férhetõk hozzá. Ezeket
mérési javaslatokat közvetlenül az EAI Neutronfizikai Laboratóriumának
weblapjain keresztül lehet benyújtani. A legközelebbi határidõ 2002. május
16.; további részletek az MTA NEI weblapján találhatók. Ebben az esetben
nincs szükség az MTA NEI-nél is pályázni, a nemzetközi zsûri által
elfogadott mérési javaslatok mobilitási költségeit az MTA a saját
kezelésében maradó összegbõl biztosítja.

Az EAI Magreakciók Laboratóriumában végzendõ mérésekre, valamint az EAI
munkatársaival folytatandó kétoldalú együttmûködések támogatására

2002. ápilis 18-ig

lehet pályázni az MTA NEI-nél. A pályázat benyújtásának módja részletesen
megtalálható az MTA NEI honlapján.

Sikeres pályázást kívánok,

Nagy Dénes Lajos
az MTA-EAI Közös Koordinációs Bizottság
magyar képviselõje

  • [Fizinfo] Pályázati felhívás a dubnai EAI-vel való együttmûködésre, Nagy Denes Lajos, 03/27/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page