Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Javaslatkeres a Tarsulat idei dijaira

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Javaslatkeres a Tarsulat idei dijaira


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Kovach Adam" <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Javaslatkeres a Tarsulat idei dijaira
  • Date: Tue Mar 26 11:40:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA Atommagkutató Intézete

Tisztelt Kollégák!

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ki szándékozzuk osztani a Társulat
érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a területi
szervezeteket és a társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak
odaítélésére vonatkozó javaslatokat (pályázatokat)

2002. április 25-ig

szíveskedjenek eljuttatni a társulat titkárságára (1027 Budapest, Fő u.
68.).
A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó rendelkezései
mérvadóak, a díjak kiosztására az előreláthatólag május 25-én megrendezendő
küldöttközgyűlésen kerül sor..

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a társulat szakcsoportjai és
területi szervezetei, valamint a társulat tagjai tehetnek javaslatot, de
minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és pályázatokat az illetékes
szakcsoportok véleményével együtt a társulat weblapjáról letölthető, vagy a
titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a Társulat titkárságára
eljuttatni.

A díjazottak személyéről a társulat Díjbizottságának javaslatára az Elnökség
dönt.

Kovách Ádám
főtitkár

  • [Fizinfo] Javaslatkeres a Tarsulat idei dijaira, Dr. Kovach Adam, 03/26/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page