Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PHILOSOPHY OF SCIENCE COLLOQUIUM - CHANGED(!) FEBRUARY PROGRAM

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PHILOSOPHY OF SCIENCE COLLOQUIUM - CHANGED(!) FEBRUARY PROGRAM


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT ludens.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>
  • Subject: [Fizinfo] PHILOSOPHY OF SCIENCE COLLOQUIUM - CHANGED(!) FEBRUARY PROGRAM
  • Date: Wed Feb 6 20:02:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eotvos University

Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University
Budapest, Pazmany P. setany 1/A

PHILOSOPHY OF SCIENCE COLLOQUIUM
(http://hps.elte.hu/seminar)
________________________________________________
CHANGED! CHANGED! CHANGED!
February program

_______________________________________________________
C a n c e l l a t i o n!

Gábor Etesi & István Németi's talk originally scheduled for
18 February is postponed through illness for 11 March.
_______________________________________________________

18 February 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: English, except all participants speak Hungarian)
L á s z l ó E . S z a b ó
Theoretical Physics Research Group
Department of History and Philosophy of Science
Eötvös University, Budapest

Critical reflections on the Bayesian theory of confirmation

* Subjective probabilities
* Bayesian theory of confirmation
* Applications:
Design argument
Swinburne's Bayesian argument for the existence of God.
The antropic principle
* Criticism:
Bayesianism = misuse of conditional probabilities
Against a priori probabilities25 February 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: Hungarian)

P é t e r H r a s k ó
Janus Pannonius University, Pécs

Mit mond a kvantumelmélet az alagúteffektus időtartamáról?
(What does quantum theory say about the duration of tunneling?)

A kvantumelmélet az alagúteffektus valószínűségét pontosan
megjósolja, de nem ad egyértelmű előírást az alagutazás
időtartamának a kiszámítására. Az utóbbi időben lehetővé
vált a probléma kísérleti vizsgálata fotonokkal, mert sikerült
olyan fóliát előállítani, amely foton-barrierként viselkedik.
Ez a fejlemény tette aktualissá az alagutazási idő problémáját,
amely összefügg a spontán állapotredukció kérdésével és
a kvantumelmélet alapjait érinti. A kérdéskörbe a R. Y.
Chiao, [http://ArXiv.org/abs/quant-ph/9811019] összefoglaló
nyújt bevezetést. Az előadás szorosan vett témáját a P.
Hraskó, [http://ArXiv.org/abs/quant-ph/0010056]
cikkben végzett alagutazási-idő számítás alapgondolata képezi.

___________________
The organizer of the seminar: László E. Szabó

--
Laszlo E. Szabo
Department of Theoretical Physics
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Home: (36-1) 200-7318
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo
  • [Fizinfo] PHILOSOPHY OF SCIENCE COLLOQUIUM - CHANGED(!) FEBRUARY PROGRAM, Laszlo E. Szabo, 02/06/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page