Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Nemzetkozi workshop ma'gneses multire'tegekro"l (korrekcio')

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Nemzetkozi workshop ma'gneses multire'tegekro"l (korrekcio')


Chronological Thread 
  • From: Laszlo Bottyan <bottyan AT rmki.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Nemzetkozi workshop ma'gneses multire'tegekro"l (korrekcio')
  • Date: Mon Dec 3 22:38:01 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kolle'ga'k,

Az ime'nt kiku:ldo:tt e'rtesite'sbe sajna'latos edita'lasi hiba csu'szott.
A helyes szo:veg ala'bb olvashato':

Kedves Kolle'ga'k,

A KFKI CMRC szerveze'se'ben, tova'bba' az MTA es az OM ta'mogata'sa'val
december 7-8 a'n nemzetko:zi workshopra keru:l sor a Hotel Sunlightban
(Budapest, XII. Eotvos ut 41.)

"Magnetic Multilayers as Seen by Photons and Neutrons"

cimmel.

Tova'bbi informacio'k e's program a rendezve'ny honlapja'n:

http://www.kfki.hu/mmlpn

olvashato'. Terme'szetesen az elo"ada'sokon minden e'rdeklo"do"t szivesen
la'tunk, de a viszonylag kis me'retu" elo"ado'teremre valo' tekintettel
ke'rju:k, hogy a re'szve'teli sza'nde'kot december 6-an 16:00-ig elo"re
jelezni sziveskedjenek

Bottya'n La'szlo'na'l:
Tel: 392 27 61 (u:zenetro:gzito" is)
Fax: 395 91 51.

Az e'tkeze'sek, illetve a frissito"k o:nko:ltse'ge't terme'szetesen a
re'szvevo"knek a helyszinen maguknak kell megte'riteniu:k.

Elne'ze'st a ke'so"i e'rtesi'te'se'rt.


Bottya'n La'szlo'

KFKI RMKI
Nuklea'ris Szila'rdtestfizikai Oszta'ly

  • [Fizinfo] Nemzetkozi workshop ma'gneses multire'tegekro"l (korrekcio'), Laszlo Bottyan, 12/03/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page