Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Vizzel hajtott auto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Vizzel hajtott auto


Chronological Thread 
  • From: "Valas Gyorgy" <valas AT omk.omikk.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Vizzel hajtott auto
  • Date: Tue May 29 10:00:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal

A vízzel hajtott autó "tervezõjénél" ugyan mennyivel jobb az OMIKK
felszámolását levezénylõ államtikár?
Hogy mennyivel rosszabb, azt tudom: hatalom van a kezében.

Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page