Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] könyvismertetés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] könyvismertetés


Chronological Thread 
  • From: michailo AT sol.cc.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] könyvismertetés
  • Date: Mon May 28 09:19:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

A felsõoktatási tankönyvtámogatási program keretében - a JATEPress
gondozásában - megjelent Török Miklós "Elektronika" c. egyetemi tankönyve.
A könyv a tudományegyetemek természettuudományi karain folyó
elektronika oktatás igényeinek kielégítésére készült, de jól felhasználható
egyes mûszaki és tanárképzõ fõiskolákon is.
A tankönyv bevezetõ jellegû, megértéséhez nincs szükség elektronikai
elõismeretekre. Az elsõ rész megismertet azokkal a legfontosabb
hálózatelméleti fogalmakkal, amelyek minden elektronikus áramkör
megértéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A második rész az
elektronikában felhasznált alkatrészek tulajdonságait tárgyalja. A jövendõ
fizikatanárok számára különösen érdekes és hasznos az, hogy a könyv
ismerteti a félvezetõ eszközök mûködésének fizikai alapjait is, továbbá
bepillantást nyerünk az integrált áramkörök felépítésébe és elõállításának
néhány lépésébe is.
Az analóg elektronikában elõforduló legfontosabb feladatok megoldását
a tankönyv mûveleti erõsítõkbõl felépülõ áramkörök alapján ismerteti. Sok
kapcsolási rajzon az alkatrészek értéke is szerepel. Ezáltal megbecsülhetõ
a kapcsolás egyes pontjain fellépõ feszültségek értéke, továbbá a
kapcsolások mûködésének megértése is könnyebbé válik, másrészrõl jelentõs
segítséget jelent a méretezésben még járatlan olvasónak az alkalmazandó
alkatrészek kiválasztása is.
A digitális technika ismertetése a kombinációs hálózatokra és a
számlálók kapcsolástechnikájára korlátozódik.
A tankönyv erõsen alkalmazáscentrikus. Az áramkörtervezés
megkönnyítéséhez táblázatokban ismerteti néhány félvezetõ alkatrész
adatait. Az egyes fejezeteket kérdések és feladatok egészítik ki.
A könyv terjedelme 482 oldal. Ára 1180 Ft. Kapható a jegyzetboltokban,
ill. megrendelhetõ a JATEPess (6722 Szeged, Petõfi S. sgt. 30-34.)
szerkesztõségétõl.

Michailovits Lehel  • [Fizinfo] könyvismertetés, michailo, 05/28/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page