Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Helyesbites

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Helyesbites


Chronological Thread 
  • From: Dr. Kovách Ádám <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Helyesbites
  • Date: Wed, 24 Jan 2001 12:43:45 +0100
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák,

A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását kérő felhívásunkba egy hiba
csószott: amennyiben a KöMAL megjelenését támogató alapítvány megnevezése és
adószáma helytelenül szerepelt a felhívásban.

A felhívás második bekezdésében a vonatkoző szöveg helyesen a következő:

"Aki személyi jövedelemadójának 1 %-át nem általában a Társulat céljainak
támogatására, hanem kizárólag a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
(KöMAL) részére kívánja felajánlani, ezt adóbevallásához mellékelt
nyilatkozatában a MATFUND Alapítvány adószámának (18157444-1-41)
feltüntetésével teheti meg."

A hibáért minden olvasó elnézését kérem.

Kovách Ádám
ELFT főtitkár


  • [Fizinfo] Helyesbites, Dr . Kovách Ádám, 01/24/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page