Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] FW: Meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] FW: Meghívó


Chronological Thread 
  • From: "Simon Lehel" <lehels AT freemail.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] FW: Meghívó
  • Date: Mon, 20 Nov 2000 23:17:31 +0100
  • Importance: Normal
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Hölgyeim és Uraim !


Szeretettel meghívom Önöket előadásomra, melynek témáját röviden vázolnám:

A késő einsteini - csak tudományfilozófiailag megfogalmazott -
ideát próbáltam egy absztrakt térben ábrázolni: ez a 0 dimenziós feedback.
Geometriailag ez egy post-riemanni ábrázolási szkéma, mely
lehetővé teszi az anyagi pont és a szingularitás kizárását egy elven, így az
indirekt paradoxon is - mely végigkiséri a modern fizikát - feloldódik. A
speciális algoritmust, amit felhasználok ennek leírásához, * -
invariancialitásnak ( szinkrovariabilitásnak ) nevezem.

A diraci elven, miszerint az invariancia elvek egy esetleges
determinisztikus kvantummechanikában formálisak lesznek ( végtelen
invariancialitás ). Megpróbáltam felvázolni egy olyan modellt, ahol a
heisenbergi határozatlanság "eltűnik", ám így maga a Planck-állandó is
"érvényét veszti", mivel ez az anyagi pont és szingularitás nélküli
modellezés feleslegessé teszi pl. a renormálást, sőt ezen elv (végtelen
invariancialitás ) által lehetséges lesz egy matematikailag statikus
atommodell kidolgozása, ahol pl. egynél több elektronos modell esetén is
egyszerűen - papírral, ceruzával - végrehajthatóan lehet számolni.
Ehhez szorosan kapcsolódik a "szupralumináris effektusokkal"
való számolás, sőt a c-premissza formális elvetése, hiszen ha az einsteini
invariancia elvet végtelenítem, akkor "nem szükségszerű". Az így kapott
modellben a kovariancia-számításoknál egyszerűbben lehet operálni.
Látható, hogy az operálási elv a makro- és mikrofizika esetén
ugyanaz, így talán közelebb kerülünk a fizika egységéhez.
A fentiek összefoglalásaként egységes test-mező-analogonokat
kapunk, mely - egy részről a Planck-állandó, másrészről a végtelen
invariancialitás révén talán alkalmas az eddigi elektrongyenge egyesítési
körbe bevonni a gravitációt is ( ez a modell természetesen non-newtoni,
non-einsteini, de képes integrálni az előző kettőt, pedig nem áll sem a
húrelmélet, sem az eddigi gravitáció modellek talaján sem.
A módszer:
A fenti post-riemanniság és a végtelen invariancialitás
formális-matematikai egyesítése a szinkrovariábiltényezős számítás, mely a
fraktálmódszerhez hasonlít a "végtelen nagyítás vagy kicsinyítés"
lehetőségében, mégis más alapozású, ugyanis nem teljesen függvényelvű.
Természetesen ennek részleteire vázlatosan kitérek mostani
előadásomban, valamint részletesen elemzem későbbi előadássorozatomban.


Várom Önöket előadásomon, mely a Magyar Állami Földtani Intézetben lesz
Stefánia út 14.) nov 24-én, pénteken, 15 óra 30 perces kezdettel.


Címem:

4026 Debrecen
Gyergyó u. 11. 5/31.
Tel.: 52/420-708 ( ha nem vagyok ezen a számon elérhető, akkor 48/568-210 )
E-mail:
lehels AT freemail.hu


  • [Fizinfo] FW: Meghívó, Simon Lehel, 11/20/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page