Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazati lehetoseg diakoknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazati lehetoseg diakoknak


Chronological Thread 
  • From: Hudoba Gyorgy <hudoba AT ns.szgti.kando.hu>
  • To: FizInfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Palyazati lehetoseg diakoknak
  • Date: Thu, 16 Nov 2000 20:36:18 +0100
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Urkutatásért
Alapítvány pályázatot hirdet

"Jövonk a Naprendszerben"

címmel az urkutatás iránt érdeklodo tanulók számára. Az
oktatási intézményekben tanulók 11-14 és 15-18 éves
korcsoportokban pályázhatnak. A pályázatokat a MANT
titkárságára (1027 Budapest, Fo u. 68. vagy a postacímre: 1371
Budapest Pf. 433.) kell benyújtani. Felvilágosítás a MANT
titkárságán, a (06-1) 201-8443-as telefonszámon kapható.
Beküldési határido: 2001. április 12.
A pályázók feladata az, hogy válasszanak ki egyet a megadott
területek közül (vagy más, a témához csatlakozó egyéb
szempontokat) és elgondolásaikat esszében fejtsék ki.

Témakörök:
- ismertesd a Naprendszer általad kiválasztott objektuma
megismerésének történetét, legfobb tanulságait és a jövo
kutatási terveit. (Foleg az általános iskolás korosztálynak
ajánlott.)
- írd le milyen szerepet szánnál a tudományos és technikai
kutatásokban az urszondáknak és az emberes urrepüléseknek,
- írd le, hogy milyen konkrét programot vagy konkrét
kísérletet terveznél bolygórendszerünk objektumainak
kutatására.
- írd le, ha urhajós lennél, milyen munkát végeznél a
Naprendszer valamelyik objektumán,
- írd le, miben és hogyan fogja megváltoztatni mindennapi
életünket a Naprendszer jobb megismerése vagy az objektum
emberi célokra való felhasználása,
- A. C. Clarke "2001 Urodisszeia" c. muvével kapcsolatban vesd
össze az urkutatás korábban elképzelt és valóságos fejlodését.

A pályázók olvasmányaik alapján, de önálló feldolgozásban
ismertessék elgondolásaikat, maximum 7 oldal terjedelemben.
(Az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem
számítanak bele az oldalszámba.
A pályázat eredményét 2001 május végéig nyilvánosságra hozzuk.

Formai követelmények
Kérjük feltüntetni
- a pályamu címoldalán a pályázó nevét, lakáscímét és
telefonszámát.
- az iskola nevét és címét, valamint add meg milyen és
hányadik osztályt végzel,
- a pályázat elkészítését támogató tanárod nevét (ha van
ilyen),
- az életkort (születés évét) és azt, hogy részt vettél-e már
korábbi pályázatokon,
- a borítékra rá kell írni a pályamu címét (mely nem egyezhet
meg a kiíráséval.)

További követelmények:
A pályamunkát gépelve vagy szövegszerkesztovel nyomtatva 2
példányban kérjük, de szép kézírást is elfogadunk. A
másodpéldány fénymásolat is lehet. Kéziratot nem adunk vissza.
A pályázathoz irodalomjegyzéket kell mellékelni. Fel kell
tüntetni az internetes hivatkozásokat is. A határido után
beérkezo pályázatokat a zsuri nem értékeli.

Elbírálás: a beérkezett pályamuveket két külön kategóriában
értékeli a szakmai zsuri. Általános iskolások (11-14 év) és
középiskolások (15-18 év) A pályázatokat 2001 májusának végéig
szakértokbol álló zsuri bírálja el.

Értékelési szempontok:
a feldolgozott ismeretanyag hitelessége
a feldolgozás eredetisége
a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és
esztétikai kivitele
a kiírásban felsorolt követelmények betartása

Díjak: Kategóriánként a két legjobb pályamu térítésmentesen
vehet részt a 2001 évi magyarországi urtáborban. További
három-három helyezett részvételi díját az elért helyezés
mértékében csökkentjük. A Nyolcadik Magyar Ifjúsági Urtáborban
való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi
években pályázók is) eredménytol függetlenül elnyeri.
Tárgynyeremények is lesznek. A legjobb eredményt elért,
angolul beszélo középiskolás pályázók közül választjuk ki
azokat - egy fiút és egy lányt - akik kiutazhatnak a NASA
nemzetközi ifjúsági urtáborába, Huntsville-be. (Aki ezt a
lehetoséget egyszer már elnyerte, másodszor nem kerülhet
sorra.)

Tájékoztatás: 2001 január 6-án, kedden de. 10-12 és 14-16 óra
között konzultációt rendezünk a MANT Titkárságán (Budapest,
II. Fo u. 68. I. em. 138.) Februárban Ifjúsági Fórumot
tartunk. A rendezvényekre minden érdeklodot várunk. Idopontját
a MANT Körlevelében és www.mtesz.hu/tagegy/mant címen
található honlapunkon adjuk meg.
  • [Fizinfo] Palyazati lehetoseg diakoknak, Hudoba Gyorgy, 11/16/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page