Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Asztrofizikus PhD találkozó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Asztrofizikus PhD találkozó


Chronological Thread 
  • From: Forgácsné Dajka Emese <andro AT innin.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Asztrofizikus PhD találkozó
  • Date: Tue, 14 Nov 2000 19:55:04 +0100
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Csillagász és Asztrofizikus
Doktoranduszok Találkozója

MTA Csillagászati
Kutatóintézet
Budapest,
Konkoly-Thege u. 15-17.
2000.
november 16-17.


A korábban már jelzett találkozónak idõközben kialakult a remélhetõleg
már végleges programja. A részletes program és kivonatok megtekinthetõk
az alábbi URL-címen is:


http://astro.elte.hu/esemeny/phd2000h.html


A találkozóra minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

PROGRAM

November 16.,
csütörtök

10.15
Megnyitó

I. szekció: Extragalaktikus csillagászat és
kozmológia
Levezetõ elnök: Patkós László

10.30
Paragi Zsolt: Mikrokvazárok és
SS433
10.55
Gyõri Zsuzsanna: Kozmológiai
paraméterek megnyilvánulása a galaxiseloszlás
nagyléptékû szerkezetében
11.20
Budavári Tamás: Galaxisok
vöröseltolódásának mérése fotometriai adatokból
11.45
Frey Sándor: A látszó
szögátmérõ-vöröseltolódás összefüggés mint
kozmológiai teszt
12.10
********** SZÜNET **********

II. szekció: Pulzáló változócsillagok
Levezetõ elnök: Szeidl Béla

13.00
Szabó Róbert: Az RR Lyrae
instabilitási sáv hidrodinamikai feltérképezése
13.25
Pócs Miklós: Az AE UMa kétmódusú,
nagy amplitúdójú delta Scuti csillag
pulzációjának stabilitása
13.50
********** SZÜNET **********

III. szekció: Napfizika
Levezetõ elnök: Petrovay Kristóf

14.00
Varga Emese: Az áramlás hatása
magnetoakusztikus-gravitációs felületi
hullámokra
14.25
Marik Dániel: A Nap alsó túllövési
rétegének numerikus modellezése
14.50
Forgácsné Dajka Emese: A
differenciális rotáció radiativ rétegbe való
behatolásának numerikus
modellezése
15.15
********** SZÜNET **********

IV. szekció: A csillagászat más területei
Levezetõ elnök:

15.25
Szabó Gyula: Kisbolygók es
üstökösök spektrofotometriája
15.50
Moór Attila: Infravörös hurkok
vizsgálata a II. Galaktikus negyedben
16.15
Kiss Csaba: Állatövi fény a
Sziriusz körül?
16.40
Csillik Iharka: Archeoasztronómia
Erdélyben
17.05
Az elõadások vége
19.00
**** Kötetlen
kerekasztal-beszélgetés ****


November 17.,
péntek


V. szekció: Égi Mechanika
Levezetõ elnök: Érdi Bálint

9.30
Sándor Zsolt: A koorbitális
mozgások leképezési modelljei a korlátozott
háromtest problémában
9.55
Süli Áron: Az 1:2-es külsõ
rezonancia szerkezete
10.20
Borkovits Tamás: Az árapály-,
illetve a forgási torzultság hatása a
hierarchikus hármas
csillagrendszerek fejlõdésére
10.55
********** SZÜNET **********

VI. szekció: Kettõs- és többszörös
csillagrendszerek
Levezetõ elnök: Szabados László

11.10
Kiss László: Szoros
kettõscsillagok kölcsönhatásai a megfigyélesek tükrében
11.35
Csizmadia Szilárd-Molnár Attila:
V861 Herculis: egy pekuliáris fénygörbéjû W
UMa csillag
12.00
Bíró Imre Barna: Kataklizmikus
változok fotometriai vizsgálata
12.25
********** SZÜNET **********

IV. szekció: Számítástechnika a
csillagászatban
Levezetõ elnök: Balázs Lajos v. Kolláth
Zoltán

13.15
Bakos Gáspár: A Magyar Automata
Távcsõ elsõ eredményei
13.40
Szalai Ferenc-Domsa István:
Metaszámítástechnikai eszközök a numerikus
relativitáselméletben
14.05
Vavrek Roland: Multifraktál
analízis két csillagászati alkalmazása
14.30
Zárszó

  • [Fizinfo] Asztrofizikus PhD találkozó, Forgácsné Dajka Emese, 11/14/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page