Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szokatlan időpont! BNC szeminárium - Faragó Béla - interneten is

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szokatlan időpont! BNC szeminárium - Faragó Béla - interneten is


Chronological Thread 
  • From: László Bottyán <bottyan.laszlo AT wigner.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>, KFKI Kampusz Intezetei <intezetek AT mail.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szokatlan időpont! BNC szeminárium - Faragó Béla - interneten is
  • Date: Fri, 26 Apr 2024 12:37:24 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp012.wigner.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

For English please scroll down.

Tisztelt Kollégák,

A Budapesti Neutronközpont kövekező jelenléti szemináriumát

"Application of high-resolution TOF spectroscopy to two liquid phase problems"

2024. április 29-én, hétfőn 13:30-kor a

KFKI kampusz 19. épülete tanácstermében tartjuk.

"Application of high-resolution TOF spectroscopy to two liquid phase problems" címmel.

Előadó: Faragó Béla (az MTA külső tagja, ILL, Grenoble, France)

Az előadást on-line formában is közvetíteni fogjuk, amihez a link alább található.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQtQ_LQhBREzKCg8zOfxRqRQRweT9idkWr9lHVfQoyA81%40thread.tacv2/1714117543128?context=%7b%22Tid%22%3a%22f44a99b6-b8f5-4e2e-983e-b01357a9fd32%22%2c%22Oid%22%3a%227f04d546-a75d-4cae-afd3-b67bdcc5dc68%22%7d

Az előadásról és az előadóról továbbiak tudhatók meg a BNC honlapján:
old.bnc.hu/News

Minden személyes és on-line érdeklődőt szeretettel várunk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dear Colleagues,

The next in-person seminar of the Budapest Neutron Center entitled

"Application of high-resolution TOF spectroscopy to two liquid phase problems"

will be given in English in an unusual date and time

On Monday, April 29, 2024 at 1:30 p.m.

In building 19 of the KFKI campus.

Lecturer: Béla Faragó (ILL, Grenoble, France, ext. Member of HAS)

The presentation will also be broadcast online, for which the link
can be found below.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQtQ_LQhBREzKCg8zOfxRqRQRweT9idkWr9lHVfQoyA81%40thread.tacv2/171411$

Further details about the presentation and the speaker on the BNC website:
old.bnc.hu/News

All in-person and on-line visitors are welcome.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Best regards,

László Bottyán

  • [Fizinfo] Szokatlan időpont! BNC szeminárium - Faragó Béla - interneten is, László Bottyán, 04/26/2024

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page