Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-12-14 csütörtök

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-12-14 csütörtök


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-12-14 csütörtök
  • Date: Fri, 8 Dec 2023 14:36:28 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp012.wigner.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=R2EpSjGg; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=WX9fNFVs
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 69C4240EC389


A standard modell szupergyenge kiterjesztése

Előadó: Dr. Trócsányi Zoltán
(ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék)Időpont: 2023-12-14 csütörtök 11:00

Helyszín: Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Egyéb információ: Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Kivonat:


A Nagy Hadronütköztető (LHC) kísérletei által gyűjtött adatok elemzésével
kiderült, hogy a részecskefizikai standard modell nagy pontossággal írja le a
nagyenergiás szóráskísérletek végállapotainak gyakoriságát. Ugyanezek a
kísérletek nagy erőfeszítéssel keresnek új részecskéket az adatok között
mindeddig sikertelenül annak ellenére, hogy más kísérletekből tudjuk, hogy a
standard modellel nem lehet minden megfigyelést értelmezni. A modell
szupergyenge kiterjesztése azzal a céllal készült, hogy egy modellen belül
értelmezni lehessen a neutrínók tömegét és a megfigyelt barion aszimmetriát,
legyen sötét anyag jelölt, és megértsük a kozmikus infláció és a sötét
energia létezésének magyarázatát. Az előadásban megmutatom, hol tart a modell
fenomenológiája.

---
Király Beáta, PhD
Atomki / Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: kiraly.beata AT atomki.hu
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-12-14 csütörtök, Király Beáta, 12/08/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page