Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ismetelt MEGHIVO Kunszt Zoltan, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2023.05.31

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ismetelt MEGHIVO Kunszt Zoltan, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2023.05.31


Chronological Thread 
  • From: Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ismetelt MEGHIVO Kunszt Zoltan, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2023.05.31
  • Date: Tue, 30 May 2023 14:07:24 +0200 (CEST)
  • Importance: High

Tisztelt Fizinfo Olvasók!A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya tisztelettel
meghívja ÖntKUNSZT ZOLTÁN, az MTA külső tagja

A Standard Model diadalacímmel tartandó székfoglaló előadására.Az előadás ideje: 2023. május 31. (szerda) 14.00 óra

Az előadás helyszíne: ELTE TTK Lágymányosi Campus Északi Tömb

(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 1. emelet, Pócza Jenő terem)Az előadás kivonata:

Az előadásomban vázlatosan elmesélem a Standard Model több mint száz éves
történetét. Felidézem azokat az alapvető elméleti fogalmakat, amelyek
meghatározzák a Standard Model fizikáját, kvantumtérelméleti
megfogalmazását. Részletesebben tárgyalom a c-kvark felfedezésének
történetét, a gyenge kölcsönhatás semleges áramának elemeit, az
aszimptotikus szabadság és a kvarkbezárás kvantumszíndinamikai
magyarázatát, a hadronpászmák fizikáját és a Higgs-bozon felfedezésének
rögös útját.Az esemény közös szervezés az Ortvay kollokviummal.Az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul
azok nyilvános publikálásához.Üdvözlettel:Jároli Erika

fizikai tudományok osztálya titkáraMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

KÖZTESTÜLETI IGAZGATÓSÁGH-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122

<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu> jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu /
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu> fizika AT titkarsag.mta.hu

Attachment: 230531_szekfoglalomegh_KunsztZoltan_ELTE_Ortvay.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Ismetelt MEGHIVO Kunszt Zoltan, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2023.05.31, Jároli Erika, 05/30/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page