Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Varró Sándor, 2023. 04. 26. 15h, Budó Ágoston tanterem & online; SZTE FI Seminar details

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Varró Sándor, 2023. 04. 26. 15h, Budó Ágoston tanterem & online; SZTE FI Seminar details


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Varró Sándor, 2023. 04. 26. 15h, Budó Ágoston tanterem & online; SZTE FI Seminar details
  • Date: Tue, 25 Apr 2023 00:48:52 +0200


Szeminárium meghívó

Cím: "Zernike polinomok a kvantum-fázistéren: összefonódott fotonpárok keletkezési valószínüségének aberrációja."

Elöadó: Professzor Varró Sándor
Wigner Fizikai Kutatóközpont, ELKH, Budapest
ELI-ALPS Kutatóintézet, Szeged

Idöpont: 2023. április 26. (szerda), 15.00 óra
SZTE TTIK FI Budó Ágoston tanterem & online
https://join.skype.com/ErP7Q8M2d6Xm

Absztrakt
"A fény kvantumállapotai, különösen a koherens és összenyomott állapotok, fontos szerepet játszanak a lézerek, kvantumoptikai parametrikus folyamatok és a fotonikában használt mérés-technikák fizikájában. A kvantumos képalkotási eljárásokban [1], valamint a kvantuminformatikai tudományban [2] összefonódott fotonpárokat használnak, amelyekkel nemklasszikus, pl. 'Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)-típusú' korrelációk idézhetök elö. Elöadásunk témája ehhez a széles kutatási területhez tartozik, emellett a közlendö matematikai eredmények más rendszerekre is alkalmazhatók.
Az elöadás elsö részében röviden áttekintjük néhány alapvetö 'fotonkorrelációs kísérlet' [2] hátterét és tanulságait. Ezután bemutatjuk és elemezzük a parametrikus konverzió során keletkezö EPR-fotonpárok statisztikáját leíró egzakt eredményünket, amelyet részben két korábbi munkánk [3-4] alapján vezettünk le. Egy speciális esetben a keletkezési valószínüségek amplitúdói Zernike polinomokra egyszerüsödnek, amelyek itt a kvantum-fázistéren értelmezett függvények. A Zernike polinomok jól ismertek a klasszikus optikai leképezés aberrációinak leírásában [5], és gyakorlati alkalmazásuk is jelentös (lásd pl. a deformálható tükrök vezérlése). Nemrég a wavelet-analízis matematikájában is szerepet kaptak [6]. Az általunk vizsgált fizikai rendszerben a 'kvantumos aberrációt' az indukált emisszió és abszorpció okozhatja, vagyis a spontán folyamattól való eltérést jellemzi. A származtatott 'kvantum Zernike polinomok' a megfelelö fázistéren vett aberrációs függvények egy teljes ortogonális rendszerét alkotják. Néhány példán bemutatjuk, hogy hogyan jelenik meg ez az általunk 'kvantum aberrációnak' nevezett jelenség a foton-számlálás statisztikájában. Bár ezek az aberrációs függvények nem a valódi téren vannak értelmezve, amelyben az elektromágneses sugárzás terjed, mégis valószínüleg van hatásuk a térbeli hullámfrontra is. Ennek alapján elképzelhetö, hogy a 'kvantum Zernike momentumok' alkalmazhatók akár az összefonódott fotonpárok parametrikus forrásainak minöségi jellemzésére is."

References.
[1] Lugiato L A, Gatti A and Brambilla E, Quantum imaging. J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 4 (2002) S176?S183.
[2] > The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Physics 2022 to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger; "for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science". < https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-physicsprize2022-2.pdf
[3] Varró S : Regular phase operator and SU(1,1) coherent states of the harmonic oscillator. Physica Scripta 90, 074053 (2015). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/90/7/074053
[4] Varró S, Coherent and incoherent superposition of transition matrix elements of the squeezing operator. New Journal of Physics 24, 053035 (2022). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/ac6b4d/pdf
[5] Born M and Wolf E, Principles of Optics (Cambridge University Press, Cambridge, 2002).
[6] Pap M, A special voice transform, analytic wavelets, and Zernike functions. Chapter 3 in Advances in Imaging and Electron Physics (Vol. 188, Editor P W Hawkes, Academic Press, San Diego, 2015).


Minden érdeklödöt szeretettel várunk.

*******
Seminar

Title: "Zernike polynomials on quantum phase space: aberrations of generation probabilities of entangled photon pairs."

Speaker: Professor Sándor Varró
Wigner Research Centre for Physics, ELKH, Budapest
ELI-ALPS Research Institute, Szeged

Date & location/platform: 3 pm, 26 (Wednesday) April, 2023
SZTE TTIK FI Budó Ágoston auditorium & online
https://join.skype.com/ErP7Q8M2d6Xm

Abstract:
"The quantum states of light have long been playing an important role in the physics of lasers and parametric processes in quantum optics, e.g. in noise reduction in measurements. Concerning quantum imaging [1] or quantum information science [2], they apply entangled photon pairs, with the help of which non-classical, e.g. 'Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)-type' correlations can be studied. The subject of the talk belongs to this quite broad area of research, and the mathematical results to be presented may be applied to other systems.
In the first part of the talk we briefly summarize the background and morals of some basic photon correlation experiments [2]. Then, we shall present and discuss the exact photon statistics of EPR photon pairs stemming from the non-degenerate down-conversion process, which we have derived partly on the basis of our earlier works [3-4]. It will be shown that in a special case the derived probability amplitudes reduce to the Zernike polynomials. The Zernike polynomials are well-known in the classical theory of aberration in optical imaging [5], and also have important applications (e.g. in the control of deformable mirrors). Recently they have received a role also in wavelet analysis [6]. In the physical system under discussion the 'aberration' stems from the (optional) induced emission and absorption, so it quantifies the deviation from the spontaneous process. The derived 'quantum Zernike polynomials' form a complete set of orthogonal aberration functions of the phase-space variables of the photons. We shall illustrate how the 'quantum aberration', as we propose to call this phenomenon, may manifest itself in the statistics of photon-counting. Though these functions do not depend on the coordinates in real space where the electromagnetic wave propagates, they likely have an effect on the wavefront. Thus, it seems that the 'quantum Zernike moments' may also be used even for quality-assessment of parametric sources of entangled photon pairs."

Everyone is welcome to attend.

Dr. Csete Mária

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

Attachment: pngmeFQKlVuvx.png
Description: PNG image  • [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Varró Sándor, 2023. 04. 26. 15h, Budó Ágoston tanterem & online; SZTE FI Seminar details, mcsete, 04/25/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page