Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZFI Szeminárium - Seminar, 2023. márc 14-Gránásy László

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZFI Szeminárium - Seminar, 2023. márc 14-Gránásy László


Chronological Thread 
  • From: Attila Nagy <nagy.attila AT wigner.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZFI Szeminárium - Seminar, 2023. márc 14-Gránásy László
  • Date: Mon, 13 Mar 2023 15:06:38 +0100
  • Authentication-results: smtp012.wigner.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu
  • Organization: Wigner Fizikai Kutatóközpont


SZFI Szeminárium


Gránásy László

(Wigner FK SZFI)


/*Gyöngyház-képződés fázismező modellezése puhatestűek esetén*/

_Gránásy László^1,2 _, Rátkai László^1 , Pusztai Tamás^1

^1 Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest
^2 Brunel University, Uxbridge, U.K.

*Abstract:*

A biomineralizáció során (a biológiai kristályosodás egy fajtája) hierarchikusan szervezett szerves-szervetlen kompozitok jönnek létre, melyek gyakran meglepően jó mechanikai tulajdonságokat mutatnak. Ilyenek pl. egyes puhatestűek által létrehozott héjak, melyek valamely kalcium-karbonát polimorfból (általában aragonit) és kitin alapú szerves összetevőből épülnek fel. A meglepő tulajdonságaik titka, hogy az anyagtudományban megszokottnál sokkal összetettebb mikroszerkezettel rendelkeznek [1-3]. Képződésük mikéntje sok tekintetben alig ismert. Minthogy a fizika és kémia törvényei biológiai kristályosodás során is érvényben maradnak, felvetődik a gondolat, hogy a számítógépes anyagtudomány eszköztárát felhasználva visszafejtsük, miképpen lehet létrehozni olyan magasan szervezett struktúrákat, mint amelyek biomineralizáció során jönnek létre [4]. Alapvető probléma, hogy az élő szervezetet nem vagyunk képesek modellezni. Csak abban reménykedhetünk, hogy alkalmas határfeltételen keresztül nagyjából jól vesszük figyelembe a hatását. Mindenesetre a biológusok egy része úgy véli, hogy mikrobiológiai beavatkozás nélkül nem állíthatók elő a biomineralizáció során kialakuló bonyolult szerkezetek, míg más részük szerint csak közvetve, a kiválást biztosító folyadék összetételét manipulálva szabályozza a kristályosodás folyamatát az élőlény.

Mindezeket előrebocsátva kísérletet teszünk arra, hogy a puhatestűek héjának belső fényes, irizáló rétegének, a gyöngyháznak (1. ábra) természetben megfigyelt gazdag változatosságú növekedési morfológiáját az anyagtudományban sikeresent alkalmazott fázismező elmélet [5] segítségével reprodukáljuk, ami egyben receptet adhat arra is, hogy miképp lehet mesterséges úton hasonlóan szervezett anyagokat létrehozni.

Screenshot_1

*/1. ábra: /*/Csigaház (Haliotis rufescens) belső oszlopos gyöngyházszerkezete az elektronmikroszkópban (balra) és a fázismező modellben (középen és jobbra)./

*Irodalom: *

[1] V. Schoeppler, *L. Gránásy*, E. Reich, N. Poulsen, R. de Kloe, P. Cook, A. Rack, T Pusztai, I. Zlotnikov: /Biomineralization as a Paradigm of Directional Solidification: A Physical Model for Mol-luscan Shell Ultrastructural Morphogenesis./ Adv. Mater. *30*, art. no. 1803855 (2018).

[2] V. Schoeppler, R. Lemanis, E. Reich, T. Pusztai, *L. Gránásy*, I. Zlotnikov: /Crystal growth kinetics as an architectural constraint on the evolution of molluscan shells./ PNAS (Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.) *114*, 20388-20397 (2019).

[3] C.-Y. Sun, *L. Gránásy*, C.A. Stifler, T. Zaquin, R.V. Chopdekar, N. Tamura, J.C. Weaver, J. Zhang, S. Goffredo, G. Falini, M.A. Marcus, T. Pusztai, V. Schoeppler, T. Mass, P.U.P.A. Gilbert: Crystal nucleation and growth of spherulites demonstrated by coral skeletons and phase-field simulations. Acta Biomater. 120, 277-292 (2021).

[4] *L. Gránásy*, L. Rátkai, G. I. Tóth, P.U.P.A. Gilbert, I. Zlotnikov, T. Pusztai: /Phase-field modeling of biomineralization in mollusks and corals: Microstructure vs. formation mechanism./ JACS Au *1*, 1014-1033 (2021).

[5] *L. Gránásy*, L. Rátkai, A. Szállás, B. Korbuly, G.I. Tóth, L. Környei, T. Pusztai: Phase-field modeling of polycrystalline solidification: From needle crystals to spherulites – a review. Metall. Mater. Trans. A 45, 1694-1719 (2014).


Join Zoom Meeting
https://wigner-hu.zoom.us/j/81462821797?pwd=WTFSQ0tYb0M0bFBRUktsMHN0TWg5dz09
Meeting ID: 814 6282 1797
Passcode: 168794


2023. március 14. kedd, 10.00


Wigner FK SZFI, 1. ép. 1. em. nagy előadóterem


Az előadás nyelve: magyar


Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Nagy Attila
szfi-seminar AT wigner.hu
begin:vcard
fn:Attila Nagy
n:Nagy;Attila
org:Wigner Research Centre for Physics;Applied and Nonlinear Optics
adr:;;Konkoly Thege M. u. 29-33.;Budapest;;H-1121;Hungary
email;internet:nagy.attila AT wigner.hu
title:researcher
tel;work:+36 1 392 2222 / 1327
tel;fax:+36 1 392 2590
tel;cell:+36 30 581 5522
note;quoted-printable:Attila Nagy, Ph.D.=0D=0A=
	research group leader=0D=0A=
	Laser Applications and Optical Measurement Techniques=0D=0A=
	_____________________________________________________=0D=0A=
	Wigner Research Centre for Physics=0D=0A=
	Institute for Solid State Physics and Optics=0D=0A=
	https://wigner.hu/=0D=0A=
	Tel.: +36 1 392 2222 / 1327
url:https://wigner.hu/
version:2.1
end:vcard  • [Fizinfo] SZFI Szeminárium - Seminar, 2023. márc 14-Gránásy László, Attila Nagy, 03/13/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page