Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó az ELI ALPS szemináriumára

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó az ELI ALPS szemináriumára


Chronological Thread 
  • From: <vera.horvath AT eli-alps.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó az ELI ALPS szemináriumára
  • Date: Tue, 14 Mar 2023 09:39:21 +0100

Előadó: Zane Ball ( Corporate Vice President and General Manager of
Datacenter Engineering and Architecture at Intel)
Cím: Critical problems for semiconductors in the hyperscale and AI era
of computing

Időpont: 2023. március 17., 9 óra
Helyszín: ELI ALPS konferenciaterme (Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.)

Online csatlakozást lehetővé tevő link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRkZmU1ODctMmU3Yi00ZGU3LWJhMTItMGUzZWE3MDMxODM3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22b207389a-c5cb-4cb0-a1ad-227b94e96448%22%2C%22Oid%22%3A%22c993efcb-59ae-4652-9f68-d7a313727128%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

A szeminárium angol nyelvű. Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Horváth Vera


  • [Fizinfo] Meghívó az ELI ALPS szemináriumára, vera.horvath, 03/14/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page