Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE FI szeminárium: Budai Judit, 2023. 02. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE FI szeminárium: Budai Judit, 2023. 02. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE FI szeminárium: Budai Judit, 2023. 02. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online
  • Date: Mon, 30 Jan 2023 18:11:27 +0100


Szeminárium meghívó

Cím:
Plazmongerjesztés során kialakuló forró elektronok ellipszometriai vizsgálata

El?adó: Dr. Budai Judit
tudományos munkatárs, ELI-ALPS & SZTE FI OKT

Id?pont: 2023. 02. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online
https://join.skype.com/MlX5akk5d2NV

Absztrakt:
Szilárd anyagok dielektromos állandója közvetlen kapcsolatban áll az anyag elektronrendszerének energia szerinti eloszlásával, így az elektronok gerjesztése a dielektromos állandó változásában is tetten érhet?. Az elektronrendszer gerjesztésének tipikus esete a felületi plazmonok keltése, amelyet követ? termalizációs folyamatok során el?ször nagy energiás ún. ?forró? elektronok keletkeznek, majd az energia az elektron alrendszernek, és az atomrácsnak adódik át. Szemináriumi el?adásomban bemutatom, hogy spektroszkópiai ellipszometriával a dielektromos állandó kell? pontossággal mérhet? ahhoz, hogy az elektroneloszlásokban bekövetkez? változásokat kövessük. Látni fogjuk, hogy a felületi plazmonok folytonos gerjesztése esetén az ellipszometriai detektálás lehet?vé tette, hogy a mért dielektromos függvény segítségével igazoljuk a ?forró? elektronok jelenlétét [1]. A mérések segítségével megállapítottuk, hogy ezek az elektronok a felülethez közel, annak mindössze kb. 4 nanométeres mélységében jelennek meg. Az elektronok többletenergiájának elemzése arra is választ adott, hogy a forró elektronok milyen lépések során jelennek meg a vizsgált anyagi rendszerben. További méréseink egy <100 fs-os id?beli felbontást biztosító pumpa-próba ellipszometriai elrendezéssel azt is lehet?vé tették, hogy a plazmongerjesztést követ? termalizációs folyamatokat id?ben bontva vizsgáljuk. A különböz? id?állandójú folyamatok megfigyelése és értelmezése mellett a minta struktúrájában bekövetkez?, átmeneti depolarizációt okozó változást is megfigyeltünk. Ennek az átmeneti változásnak a magyarázata további kísérletek elvégzését teszi szükségessé, így az el?adást a jöv?beni tervek bemutatásával zárom.
[1] J. Budai, Z. Pápa, P. Petrik, P. Dombi, Ultrasensitive probing of plasmonic hot electron occupancies, Nat. Comm. 13, 6695 (2022)

Minden érdekl?d?t szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
Szeminárium koordinátor
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

Attachment: png9osBMWNVFV.png
Description: PNG image  • [Fizinfo] SZTE FI szeminárium: Budai Judit, 2023. 02. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online, mcsete, 01/30/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page