Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, Pálinkás András, 2022 november 30, szerda 11 óra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, Pálinkás András, 2022 november 30, szerda 11 óra


Chronological Thread 
  • From: Horváth Zsolt Endre <horvath.zsolt.endre AT ek-cer.hu>
  • To: energiausers AT lists.energia.mta.hu, wignerusers AT wigner.mta.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, Pálinkás András, 2022 november 30, szerda 11 óra
  • Date: Wed, 30 Nov 2022 07:54:54 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=ek-cer.hu

Kedves Kollégák!


Ez az előadás ma délelőtt lesz:


2022 november 30-án, szerdán 11 órakor az MFA tanácstermében (KFKI 26. épület 1. emelet) kerül sor
Pálinkás András
(MFA Nanoszerkezetek Lab.)
"Kristályos rend a koszban"
c. előadására.

*Kristályos rend 2D és vdW kristályok felületére kirakodó légköri szennyezőkben*


A környezeti levegőnek kitett szabad kristályfelületekre különböző légköri szennyezőket (víz, oxigén, szénhidrogének) tartalmazó réteg rakódik ki, amely pontos összetételéről és szerkezetéről vajmi keveset tudunk. Az előadásban bemutatom, hogy vdW-kristályfelületeken (grafén, grafit, hBN, MoS2) néhány napos levegőn való tárolás után egy rendezett (önrendeződő) molekularéteg alakul ki. Ennek atomi szerkezetét elsőként sikerült felbontanunk pásztázó alagútmikroszkópos (STM) mérések segítségével és megállapítottuk, hogy az önrendeződött szennyező molekularéteg 20-26 szénlánc hosszúságú, lineáris, telített normál alkánokból áll. Ez nem azt jelenti, hogy a levegőben ezek az alkánok lennének a domináns szennyezők, csupán ők képesek a legalacsonyabb energiájú réteget kialakítani az önszerveződés révén a vdW kristályok felületén, így néhány nap alatt kiszorítják az egyéb légköri szennyezőket a felületről. Továbbá, ok-okozati bizonyítékot találtunk arra, hogy a különböző vdW-felületeken megfigyelhető anizotróp súrlódási domének kialakulásáért is egyértelműen az önszerveződött alkán-réteg tehető felelőssé. Ezen súrlódási domének AFM tűvel történő tervezett átalakítását, „átrajzolását” is demonstráltuk.

Az eredményeinket a Nature Communications folyóiratban közöltük:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-34641-7


A szemináriumon minden érdeklődőt szívesen látunk!

Horváth Zsolt Endre
Szeminárium koordinátor

--
Dr. Zsolt E. HORVÁTH
Institute for Technical Physics and Materials Science,
Centre for Energy Research
Hungarian Academy of Sciences
(MTA EK MFA)
Konkoly Thege Rd. 29-33, 1121 Budapest,
Mail: P.O.Box 49, H-1525 Budapest, Hungary
Phone: +36-1-392-2680, Fax: +36-1-392-2226
e-mail:horvath.zsolt.endre AT ek-cer.hu
<mailto:horvath.zsolt.endre AT energia.mta.hu>


  • [Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, Pálinkás András, 2022 november 30, szerda 11 óra, Horváth Zsolt Endre, 11/30/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page