Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /2022-11-24 csütörtök

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /2022-11-24 csütörtök


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /2022-11-24 csütörtök
  • Date: Thu, 17 Nov 2022 17:30:56 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=Gx2tjSUS; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=qpju9pRu
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 130A7400B7A6


Berényi Dénes öröksége – szemelvények mai kutatásainkból


Időpont: 2022-11-24 csütörtök 11:00-12:30


Helyszín: Atomki, nagyelőadó

Egyéb információ: Az előadás előtt 10:30-tól tea.


Kapcsolattartó: Dr. Sulik Béla, [ mailto:sulik.bela AT atomki.hu |
sulik.bela AT atomki.hu ]

Program

* Kövér Ákos: Berényi Dénes – munkássága és öröksége (30')
* Márton István: Fotoionizáció ultragyors lézerimpulzusokkal – a magasabb
rendű diszperzió tárgyalása klasszikus elméleti megfontolásokkal (20')
* Kovács Sándor: Asztrofizika és asztrokémia – új kutatási irány és új
laboratórium az Atomkiban (20')
* Juhász Zoltán: Ionok ütközései naprendszerbeli jeges égitestek
felszínével és légkörével (20')Berényi Dénes 10 éve nem lehet közöttünk, de munkássága, gazdag kutatói és
emberi öröksége velünk van.
Az előadásokban szemelvényeket szeretnénk adni az atomi ütközésekből
kibontakozott, most folyó kutatásainkból. Ezek palettája természetesen sokkal
szélesebb, mint ami időkeretünkbe belefér, bemutatásuk további intézeti
szemináriumok tárgya lehet majd.


---
Király Beáta, PhD
Atomki / Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: kiraly.beata AT atomki.hu
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /2022-11-24 csütörtök, Király Beáta, 11/17/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page