Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki hírek /Timár János kapta az Atomki Szalay Sándor-díját

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki hírek /Timár János kapta az Atomki Szalay Sándor-díját


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki hírek /Timár János kapta az Atomki Szalay Sándor-díját
  • Date: Tue, 15 Nov 2022 12:31:34 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=hUQb01+Q; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=bVR+pLDB
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 73AAE40DE0F9Az Atommagkutató Intézet Tudományos Tanácsának javaslata alapján a 2022. évi
Szalay Sándor-díjat Timár János , az Atommagkutató Intézet tudományos
tanácsadója, az MTA doktora nyerte el.A díjat az Atomki igazgatója a Magyar Tudomány Ünnepe debreceni
nyitóünnepsége alkalmával, 2022.11.09-én adta át.Timár János az Atomkiban folyó nagyspinű magfizikai kutatások meghatározó,
vezető kutatója, a téma nemzetközi szaktekintélye, az európai AGATA
együttműködés irányító tanácsának tagja, az MTA Fizikai Osztály Doktori
Bizottságának több perióduson keresztül rendes, illetve póttagja, számos OTKA
pályázat vezetője és résztvevője, BSc, MSc és PhD munkák témavezetője. A
Szalay Sándor-díjat a deformált atommagokban a szignatúra felcserélődés és
sávlezáródás kutatásában, nemzetközi együttműködésekben elért kiemelkedő
eredményeiért, a háromtengelyű ellipszoid alakhoz kapcsolódó kiralitás és
imbolygó forgó mozgás vizsgálata terén jelentős nemzetközi visszhangot
kiváltó felfedezéseiért, az atommagok szerkezetére vonatkozó, az egész
nukleáris technológiai közösség számára hasznos, a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség adatbázisaiban megjelenő adatok kritikai kiértékeléséért,
tudományszervezői, pályázati és oktatói tevékenységéért, gazdag és eredményes
tudományos életművéért kapta.

Képekkel: [ https://atomki.hu/events/view/707 |
https://atomki.hu/events/view/707 ]


---
Király Beáta, PhD
Atomki / Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: [ mailto:kiraly.beata AT atomki.hu | kiraly.beata AT atomki.hu ]
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]  • [Fizinfo] Atomki hírek /Timár János kapta az Atomki Szalay Sándor-díját, Király Beáta, 11/15/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page