Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Foundations of physics olvasókör

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Foundations of physics olvasókör


Chronological Thread 
  • From: Szabó Gábor <Szabo.Gabor AT abtk.hu>
  • To: "mafla AT phil.elte.hu" <mafla AT phil.elte.hu>
  • Cc: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Foundations of physics olvasókör
  • Date: Mon, 14 Nov 2022 11:11:54 +0000
  • Accept-language: hu-HU, en-US
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=abtk.hu
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 mail.abtk.hu 4N9mpr099Szbsp2

Kedves Kollégák,


Foundations of physics olvasókört indítunk fizikusok, tudományfilozófusok és
matematikusok részvételével. Az olvasókör célja a modern fizika
alapproblémáinak mélyebb megértése. A szemináriumokra egy-egy előre kijelölt
tanulmányt olvasunk el, majd azt az ülésen egy rövid felvezető után
informális keretek között megvitatjuk. A szemináriumokat kb. kéthavonként
tartjuk, az elsőt december 8-án. Az olvasó üléseit a Fizinfón és a Maflán a
továbbiakban nem hirdetjük. A csatlakozással kapcsolatos további részleteket
az olvasókör honlapján találjátok: http://bpfoundations.org/.


Üdvözlettel,

Szabó Gábor
  • [Fizinfo] Foundations of physics olvasókör, Szabó Gábor, 11/14/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page