Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gyászhír - Pálla Gabriella

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gyászhír - Pálla Gabriella


Chronological Thread 
  • From: Ferenc Siklér <sikler.ferenc AT wigner.hu>
  • To: wignerusers AT wigner.hu
  • Cc: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Gyászhír - Pálla Gabriella
  • Date: Mon, 17 Oct 2022 11:39:18 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Fájó szívvel tudatjuk, hogy elhunyt Pálla Gabriella, a fizikai tudomány doktora, MTA Fizikai Fődíjas, a Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézetének professzor emeritája, fiatal kutatógenerációk elhivatott oktatója és nevelője.

Pálla Gabriella 1958-ban szerzett fizikus oklevelet. Diplomamunkáját még a Simonyi vezette Atomfizikai Osztályon kezdte a KFKI-ban gyors neutronokkal keltett magreakciókat vizsgálva. A Magfizikai Laboratóriumban a direkt szórás problémáival foglalkozott. A hetvenes években Humboldt-ösztöndíjjal a Hamburgi Egyetemen ciklotronjánál, utána több évig Jülichben kutatott.

Kutatási területe az alacsonyenergiás direkt magreakciók, később a nagyenergiás mag-mag ütközésekben az erősen kölcsönható maganyag kísérleti vizsgálata, a kvark-gluon plazma keresése voltak. 1972-ben a "Neutronok rugalmas szórásának vizsgálata nehéz magokon" című értekezésével szerezte meg a fizikai tudomány kandidátusa fokozatot, 1987-ben a "Direkt reakciók és az atommagok kollektív tulajdonságai" című értekezésével lett a fizikai tudomány doktora. Meghatározó szerepet játszott a magyar csoport vezetésében a CERN NA49 kísérletében, a repülésiidő-fal megépítésében, majd ott volt a magyar ALICE csoport megalakításánál is.

Emlékét megőrizzük.

  • [Fizinfo] Gyászhír - Pálla Gabriella, Ferenc Siklér, 10/17/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page