Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fwd: {Kerpelesek} FKA Kutatói Életpálya Webinárium - Munkamánia és kiégés a tudományban - 2022. okt. 10. 13:00-14:30, Zoom

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fwd: {Kerpelesek} FKA Kutatói Életpálya Webinárium - Munkamánia és kiégés a tudományban - 2022. okt. 10. 13:00-14:30, Zoom


Chronological Thread 
  • From: Dr. FRÖHLICH Georgina <turul49 AT gmail.com>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fwd: {Kerpelesek} FKA Kutatói Életpálya Webinárium - Munkamánia és kiégés a tudományban - 2022. okt. 10. 13:00-14:30, Zoom
  • Date: Tue, 4 Oct 2022 09:30:53 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

Kedves Kollegák!

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) Kisgyermekesek és Kutatónők Helyzetével
Foglalkozó Bizottsága a Researcher Mental Health Observatory COST Akcióval
közösen a tavaly októberi Kutatói Életpálya webinárium folytatásaként a
munka-magánélet egyensúly témakörében ismét webináriumot rendez 2022.
október 10-én 13:00-14:30 között, melynek címe „Munkamánia és kiégés a
tudományban”.
A programon Dr. Hoyer Mária klinikai és addiktológiai szakpszichológus
(Budai Egészségközpont) és Dr. Kun Bernadette pszichológus (ELTE) ismerteti
a munkamánia és kiégés problémakörének elméleti és gyakorlati hátterét,
felismerésének lehetőségeit, kezelését és gyógyulását. Az előadásokat
követően a szakértők válaszolnak a közönség kérdéseire is. A programot Dr.
Kovács Karolina Eszter és Dr. Zsidó András Norbert pszichológusok, az FKA
tagjai fogják moderálni.

A program részletei: FKA Kutatói Életpálya Webinárium sorozat következő
része: Munkamánia és kiégés a tudományban
Időpont: 2022. október 10. 13:00-14:30
Helyszín: Zoom (nem szükséges előzetes regisztráció)
https://us06web.zoom.us/j/81729319821?pwd=cDJlQituL3FYRktndW1sN1U4ZzlsUT09

Meghívott előadók:
Dr. Kun Bernadette pszichológus, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
(ELTE PPK Pszichológiai Intézet)
Dr. Hoyer Mária klinikai és addiktológiai szakpszichológus (Budai
Egészségközpont)

Moderátorok:
Dr. Kovács Karolina Eszter (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet, a
Fiatal Kutatók Akadémiájának /FKA/ Kisgyermekesek és Kutatónők Helyzetével
Foglalkozó Bizottság társ-koordinátora)
Dr. Zsidó András Norbert (Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet,
FKA fjúságmentorációs Bizottság és Nemzetközi Bizottság tagja)

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) kiemelt hangsúlyt fektet a mentális
egészség szerepének hangsúlyozására. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
beszéljünk a tudományos kutatói életpályán tapasztalt stresszről,
nehézségekről, kiégésről, munkamániáról és a sokszor elvárt hétvégi és esti
túlmunkáról, és közösen keressünk megoldásokat arra, hogy a tudományos
kutatás minden szintjén dolgozók – a PhD hallgatóktól a professzorokig –
egészséges munkahelyi légkörben dolgozhassanak. Ennek szellemében
rendszeresen kerül sor a témában releváns előadássorozatok megszervezésére,
amelyek érintik a mentális egészség kérdéskörét is. 2021 októberében az FKA
Kutatói Életpálya webinárium sorozat első részében Dr. Kismihók Gábor, a
Researcher Mental Health Observatory COST Action vezetője tartott előadást,
amelynek fókuszában a munka-magánélet egyensúly, a kutatók mentális
egészsége és jólléte és a pályázatuk által megfogalmazott nyilatkozatuk
(Manifesto) tartalma állt.

Idén októberi programunk témája a munkamánia és kiégés, vendégeink a
témában elméleti és gyakorlati szempontból is jártas pszichológusok.

Dr. Hoyer Mária 2006-ban doktorált a Pécsi Tudományegyetemen, jelenleg a
Budai Egészségközpont klinikai szakpszichológusi, klinikai addiktológiai
szakpszichológusi és alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusi
képesítéssel rendelkező munkatársaként folytatja tevékenységét. A
Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék keretében működő
Addiktológus szakpszichológus szakképzésnek alapító tagja és a képzés
vezetője. 2008 és 2018 között a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Alkalmazott Pszichológia Tanszékének vezetője volt. Előadásában kitér a
munkamánia problémakörének megjelenésére és tematizálódására, a férfiakra
és nőkre jellemző addikciók kialakulására, ezek kezelésére, a gyógyulásra,
valamint a munka sajátságos szerepére a folyamatban, érintve a nemi
szerepek rögzültségét, illetve változását, a szerepkonfliktust, az
esetlegesen fennálló családi problémákat.

Dr. Kun Bernadette 2011-ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,
jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológia Kar,
Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének
vezetője és habilitált egyetemi docens. Kutatásai szorosan kapcsolódnak a
különféle addikciók területéhez, kitérve a munkafüggőség, a
testedzésfüggőség, a kényszeres vásárlás, valamint a szerencsejáték zavar
pszichológiai háttérmechanizmusaira, valamint az addikciók és az érzelmi
intelligencia és alexitímia közötti kapcsolatra. Előadásában kitér a
munkamánia elméleti alapjaira és gyakorlati manifesztációjára, a probléma
felismerésének lehetőségeire, a harmadik évezredre jellemző életmódbeli és
munkavégzési sajátosságok szerepére.

Úgy gondoljuk, hogy a munkamánia témakörének körüljárása kiemelten releváns
a kutatói életpálya vonatkozásában, különös tekintettel a pályakezdő és
fiatal kutatókra. A program lehetőséget biztosít a nem pszichológus kutatók
számára, hogy szakemberektől jussanak hozzá hiteles információkhoz mind a
probléma elméleti, mind gyakorlati aspektusait tekintve. A szakértők
előadásait követően a közönségnek lehetősége lesz kérdések megfogalmazására
is, és így további tapasztalatok és ismeretek megszerzésére. A programot és
vitát az FKA két pszichológus tagja, Dr. Kovács Karolina Eszter és Dr.
Zsidó András Norbert fogják moderálni.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Fröhlich Georgina
Az FKA Vezetőségi tagja

Attachment: munkamánia_képes3.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] Fwd: {Kerpelesek} FKA Kutatói Életpálya Webinárium - Munkamánia és kiégés a tudományban - 2022. okt. 10. 13:00-14:30, Zoom, Dr . FRÖHLICH Georgina, 10/04/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page