Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Koltay Ede. Búcsúztatása 2022 július 18-án, hétfőn, 14:30-kor lesz a budapesti Farkasréti Temető Makovecz-ravatalozójából.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Koltay Ede. Búcsúztatása 2022 július 18-án, hétfőn, 14:30-kor lesz a budapesti Farkasréti Temető Makovecz-ravatalozójából.


Chronological Thread 
  • From: Sulik Béla <sulik AT atomki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Koltay Ede. Búcsúztatása 2022 július 18-án, hétfőn, 14:30-kor lesz a budapesti Farkasréti Temető Makovecz-ravatalozójából.
  • Date: Fri, 15 Jul 2022 13:57:40 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=LvHjNvNX; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=pv35djpm
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu C90A440FA97AMély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2022. május 30-án, életének 92. évében
eltávozott Koltay Ede, az ATOMKI történetének egyik meghatározó egyénisége,
az ATOMKI Van de Graaff típusú részecskegyorsítóinak atyja, az
ionnyaláb-analitikai módszerek, valamint az arra építő aeroszolkutatás
meghonosítója, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértője, az MTA doktora,
a Kossuth Lajos Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára.Pályáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen kezdte, majd 1963-tól dolgozott az
Atomkiban, 1967-től vezette a Van de Graaff gyorsítón folyó kutatásokat,
1985-1991 között tudományos igazgatóhelyettes, 1991-től 1996-ig alapító
tanszékvezető egyetemi tanára a KLTE-ATOMKI Közös Fizikai Tanszéknek.

Szerteágazó tudományos munkájában meghatározó szerepet játszott az 1 és az 5
MV-os Van de Graaff típusú gyorsítóberendezések tervezésének és felépítésének
irányítása, valamint az azokra alapozott kutatási irányok nagy részének a
kialakítása. Jelentős nemzetközi eredményeket ért el a gyorsított nyalábokkal
létrehozott atommag-reakciók keletkezési és bomlási viszonyainak, valamint a
könnyű atommagok szerkezetének tanulmányozásában, a magfizikai gyorsítókkal
végzett elemanalitikai kutatások meghonosításában. Kezdeményezője volt a
mikro-PIXE módszer meghonosításának, valamint a légköri aeroszol szennyezés
lokális és globális léptékben való tanulmányozásának. Tudását a NAÜ
szakértőjeként harmadik világbeli intézeteknek nyújtott technikai támogatások
során is kamatoztatta.Kutatási eredményeit Akadémia Díjjal, Fizikai Fődíjjal, Eötvös-koszorúval,
Szalay- és Hatvany-díjjal ismerték el.

Koltay Edét az ATOMKI saját halottjának tekinti.


2022 július 18-án, hétfőn, 14:30-kor búcsúzunk tőle a budapesti Farkasréti
Temető Makovecz-ravatalozójából.

Kedves, nyugalmat sugárzó, mindig segítőkész egyéniségének emlékét
megőrizzük.
Közreadja: Dombrádi Zsolt igazgató

Béla Sulik
Institute for Nuclear Research (Atomki), MTA Centre of Excellence
Tel: +36-52-509-254, Fax: +36-52-416-181
E-mail: sulik/at/atomki.hu

Attachment: GyászjelentésKoltayEde.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Elhunyt Koltay Ede. Búcsúztatása 2022 július 18-án, hétfőn, 14:30-kor lesz a budapesti Farkasréti Temető Makovecz-ravatalozójából., Sulik Béla, 07/15/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page