Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban – 50 év története

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban – 50 év története


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban – 50 év története
  • Date: Fri, 22 Apr 2022 09:51:34 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=DTO7eHDI; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=aU2NEjdT
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu B58B740FAB73


Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban
– 50 év története

Előadó: Kövér Ákos (Atomki)

Időpont: 2022-04-28 csütörtök 11:00

Helyszín: Atomki, nagyelőadó
Egyéb információ:

- Az előadás előtt 10:30-tól tea.

- Az előadásról videófelvétel készül.

Kivonat:


Az Atomkiban az 1954-es megalakulás óta alkalmaztak elektronspektrométereket
a magspektroszkópiai kutatásokhoz. Az első időben azonban még mágneses
eltérítéssel határozták meg a radioaktív forrásból származó elektronok
energiáját a 80 keV – 2 MeV energiatartományban.


Az 1970-es évek elején a magfizikai módszerekkel történő atomfizikai
kutatások kerültek előtérbe, ahol kisenergiájú (10 eV – 10 keV) elektronok
energiájának és szögeloszlásának mérése volt a feladat, ehhez pedig az
elektrosztatikus elektron- spektrométerek voltak a legalkalmasabbak.

Az 1972–2022 között eltelt 50 évben 13 db elektrosztatikus
elektronspektrométert terveztünk és építettünk az Atomkiban; ebből 5 db
működött, ill. működik még ma is az intézetben. A többi berendezés más, hazai
és külföldi intézetekben szolgálta vagy szolgálja a kutatómunkát. Az előadás
keretében bemutatjuk az általunk épített elektronspektrométereket,
felhasználásuk módját és az elért tudományos eredmények egy részét.

Az előadásban felhasználtam két kiváló munkatársam, Varga Dezső és Ricz
Sándor diáit és eredményeit, akikkel együtt voltunk részesei ennek a
történetnek.

---
Király Beáta, PhD
Atomki / Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: kiraly.beata AT atomki.hu
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban – 50 év története, Király Beáta, 04/22/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page