Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, ápr. 8., Hódsági Kristóf

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, ápr. 8., Hódsági Kristóf


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT ttk.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, elmfiz.oktatok-kutatok AT lists.bme.hu, elmfiz.hallgatok AT lists.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, ápr. 8., Hódsági Kristóf
  • Date: Thu, 7 Apr 2022 11:08:07 +0200
  • Arc-authentication-results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=ttk.bme.hu; dmarc=pass action=none header.from=ttk.bme.hu; dkim=pass header.d=ttk.bme.hu; arc=none
  • Arc-message-signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901; h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1; bh=pLJ+MMwz/aUGqdnDLKyHWWXJoDlGUuR27HpB9m1cIF8=; b=oFkyQiKzMjUcaX+axE30IRG6NK92GxOcjUiuCbu7pOp3P5TnZ1gawGVy+ohJnSNIXTsByW95uW/LJzFn9adaxHAlg/Qs1L4axTXhvUFxDb/mtJwdRPtQ/2tAJUk2e8Xd1Hyx9G5cVK8Rsmc5hAUHUEYC12HqiyOWKpDe7qCFBpGucISYOeF0Svv0D0qBawQOKq7KCzvgixuvuEbykZtrwdnln8ofQqadb9fSMDAPKmbK2d80F1niYCayosgOdigomPPHivJNfQCYqBXVzuHfqaJYyksWsHWlEpr6BAFVcKUorVEQjiss6wYda+037f/RG5o/to3ZL3S4n3ThInp6Gg==
  • Arc-seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none; b=OxoRwZFivfawIsPTqBGPSM7reFEILrkl1CyPxY6XVEAEFYK31KdNqP4ctpqTqYcYaaIY0VpcHwXsWISmtSA2v9W1BmVV99sTfPrY1K5CDhhznqOFM+16SsLGeadBJ6nw98oGXtBQ34k8SlVkMdfIpYpIA5qLmC2hBhEHmaW/qvm5viUFhpNdZXUNNkZMFGbZyZa8B7w1sr5pLji31FuEIVstdXLfJazbmrUV1lkTY7L2Ujqi5r1bPou4ZGCIhxQb9bZrv3Cy0ZZ+dLTumgzxOY1W77svkOKyjjT08A7evHZrFjghRE0Gl3/V8WxGFqZww4j+HJ5Muy63nUvFY3AQQQ==
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=ttk.bme.hu
  • Authentication-results: dkim=none (message not signed) header.d=none;dmarc=none action=none header.from=ttk.bme.hu;

Meghívó

BME Elméleti Fizika Szeminárium,

április 8. péntek 10h15,

1111 Budapest, Budafoki út 8., BME F III. magasföldszint 01.,
Elméleti Fizika Tanszék szemináriumi szoba
és
online a Microsoft Teams-ben
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a26210676841cdbb27bb01cf353392%40thread.tacv2/1649322202021?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22c7eaf7d2-684b-4597-b217-6a9121400219%22%7d>
Hódsági Kristóf (BME Elméleti Fizika Tanszék):
Egyensúlyi és nemegyensúlyi dinamika kétdimenziós kvantumtérelméletekben
- PhD házi védés -

Értekezésemben kétdimenziós kvantumtérelméleteket vizsgálok, melyek az
alacsony dimenziós kvantumos soktestrendszerek univerzális tulajdonságait
írják le. Az integrálható térelméletek eszköztárát alkalmazva különböző
analitikus megközelítéseket fejlesztek ki és alkalmazok az egyensúlyi és
nemegyensúlyi viselkedés modellezésére, továbbá egy numerikus módszert is,
ami a konform Hilbert-tér csonkolásán alapul. A munka központi témája az
Ising-térelmélet modellezése, amelynek keretein belül kiszámított egzakt
eredményeim alátámasztják az egzotikus E8 részecskespektrum kísérleti
megfigyelését. Emellett különböző nemegyensúlyi helyzetekben vizsgálódom -
mint a kísérletileg is megvalósítható kvantumkvencs, valamint a paraméterek
lassú, Kibble--Zurek-skálázásra vezető hangolása - és azonosítom a dinamika
alapvető jellemzőit, a korai időfejlődés egyrészecske-oszcillációitól
kezdve az univerzális dinamikai skálatörvényekig.

Témavezető: Kormos Márton, BME TTK Elm. Fiz. tanszék
házi bíráló: Lencsés Máté, BME TTK Elm. Fiz. tanszék / Wigner FK SZFI

Tézisfüzet magyarul:
https://www.dropbox.com/s/z358ksde5rl4o7l/Hodsagi_tezisfuzet.pdf?dl=0


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Asbóth János,
szemináriumi koordinátor


  • [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, ápr. 8., Hódsági Kristóf, Janos Asboth, 04/07/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page