Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Egyetemi oktatók az 50-es, 60-as években

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Egyetemi oktatók az 50-es, 60-as években


Chronological Thread 
  • From: Jeno SOLYOM <solyom.jeno AT wigner.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Egyetemi oktatók az 50-es, 60-as években
  • Date: Sat, 2 Apr 2022 21:53:47 +0200
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Kedves Kollégák!

A hazai fizika 1945 utáni történetével foglalkozva sok olyan névvel találkoztam, akik az 1950-es évek folyamán tanársegédként, később esetleg adjunktusként vagy docensként dolgoztak valamelyik fizikai tanszéken, esetleg egy tanszéket vezettek, de a nevükön túl szinte alig található adat róluk. 60‒70 év távlatából már nem könnyű nyomukra bukkanni, de bizonyára vannak még olyan kollégák, akik ismerték őket, tudnak valamit életükről. Ezért fordulok a fizikus közösséghez azzal a kéréssel, hogy amennyiben bármilyen információja van valakinek az alábbi személyekről (mikor, hol születtek, milyen szakon, mikor végeztek, esetleg később, ha elkerültek az egyetemről, hol dolgoztak), legyenek szívesek azt nekem megírni a solyom.jeno AT wigner.hu címre.

Minden segítséget előre is köszönök

Sólyom Jenő


A Pázmány Péter, illetve Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikai intézetének munkatársai:Bakoss Gergely, Bodó Zalánné, Mertz János, Nagy Lajosné, Sugár Irén.

A Műszaki Egyetemen Gyulai Zoltán munkatársai:Bielek Sándor, Jeszenszky Béla.

A szegedi egyetem fizikai intézetének munkatársai:Tombácz Erzsébet, Zöllei Mihály.

A szegedi tanárképző főiskola fizikai tanszékének munkatársai:Czimer László, Kedves Miklós, Kovács László, Liszkay Vilma.

A veszprémi egyetem fizikai tanszékének vezetője egy időben: Halmágyi László.

A miskolci egyetem fizikai tanszékének vezetői: Doktorits István, Demjén József.

A pécsi tanárképző főiskola fizikai tanszékének vezetője: Litz József.

--
Sólyom Jenő
professor emeritus
MTA Wigner FK


  • [Fizinfo] Egyetemi oktatók az 50-es, 60-as években, Jeno SOLYOM, 04/02/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page