Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal Kutatók Akadémiája tagfelvétel

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal Kutatók Akadémiája tagfelvétel


Chronological Thread 
  • From: Dr. FRÖHLICH Georgina <turul49 AT gmail.com>
  • To: Fizikus Levlista <fiziqs AT ludens.elte.hu>, Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>, "Fiz. Tud. Oszt. MTA" <fizika AT office.mta.hu>, Kerpelesek Levlista <kerpelesek AT googlegroups.com>
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal Kutatók Akadémiája tagfelvétel
  • Date: Mon, 10 Jan 2022 17:19:11 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

*Tisztelt Osztályvezető, Témavezető, Fiatal kollega!A Fiatal Kutatók
Akadémiája <https://mta.hu/fka> (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a
2022-2027 közötti periódusra. Az FKA egy nemzetközi minták alapján,
2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival
összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA 2021-től
az MTA társult szervezete, annak testületeivel és tudományos osztályaival
szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti
tevékenységében.Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre
összpontosít: - - a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok
motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos
életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),- - a hazai fiatal (45
év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten,
melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása,
illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,- - a
tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles
tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók
ezen a téren való professzionális képzése által.A tagválasztás szempontjai:
tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.A pályázat
célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen
tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma
2022. május 1. A jelenlegi tagok listája a https://mta.hu/fka/tagsag-109523
<https://mta.hu/fka/tagsag-109523> oldalon tekinthető meg. A tagok az
FKA-hoz kötődő tevékenységüket oktatási-kutatási kötelezettségeik mellett,
társadalmi munkában végzik.A pályázat meghirdetésének időpontja: 2022.
január 3.Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik: - az MTA
köztestületének tagjai legkésőbb 2021. november 1. óta,- 12 évnél nem
régebben (2010. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat,- a taggá
válás évében nem töltik be 41. életévüket (1982. január 1. után
születtek),- maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz
kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós
betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A
korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1977. január 1. után
születtek, első PhD fokozatukat pedig 2005. január 1. után szerezték.)A
fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2022.
január 3. és 2022. február 4. déli 12:00 óra között pályázhatnak
elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a
https://palyazat.mta.hu/fka_2022/ <https://palyazat.mta.hu/fka_2021/>
oldalon érhető el. A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől
kezdődően, legkésőbb 2022. február 4-én déli 12:00 óráig nyújthatók be.A
pályázati kiírás elérhető itt:
https://mta.hu/fka/nyilt-palyazati-felhivas-a-fiatal-kutatok-akademiaja-tagsagra-2022-111891
<https://mta.hu/fka/nyilt-palyazati-felhivas-a-fiatal-kutatok-akademiaja-tagsagra-2022-111891>.Kérem,
hogy a fenti pályázati lehetőséget fiatal kollégáihoz eljuttatni
szíveskedjen.Üdvözlettel,Dr. Fröhlich GeorginaAz FKA Kommunikációs
Bizottságának koordinátora*
--*Georgina FRÖHLICH* Ph. D.


* Senior Medical Physicist*National Institute of Oncology,
Centre of Radiotherapy
Ráth György u. 7-9., Budapest, H-1122, Hungary
Phone: +36-1/224-8600, ext.: 33-79,
Fax: +36-1/224-8680
* Lecturer*
Eötvös Loránd University,
Faculty of Natural Sciences
Pázmány Péter stny. 1/A, Budapest, H-1117, Hungary
E-mail: turul49 AT yahoo.com
Web: http://chopin.web.elte.hu/ <http://ludens.elte.hu/%7Echopin>
________________________________________________________
In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people
very angry and been widely regarded as a bad move. (Douglas Adams)

Attachment: flyer.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] Fiatal Kutatók Akadémiája tagfelvétel, Dr . FRÖHLICH Georgina, 01/10/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page