Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó: On-line előadás az X17 részecskéről

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó: On-line előadás az X17 részecskéről


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó: On-line előadás az X17 részecskéről
  • Date: Sun, 19 Dec 2021 11:36:58 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=VPffpMmL; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=iXmUzXYO
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 0459A40FAF6B

Kedves Kollégák!

A debreceni Atommagkutató Intézet (ATOMKI) Egzotikus magfolyamatok kutatása
itthon és ESFRI roadmap intézetekben c. GINOP-2.3.3-15-2016-00034
projektjének zárórendezvényéhez kapcsolódó előadásokra 2021. december 21-én
11:00 órától kerül sor. Az előadások hibrid módon lesznek megrendezve,
jelenléti és on-line módon is követhetőek lesznek. Az ATOMKI Nagyelőadóban
megjelenőkre a mindenkori járványügyi előírások érvényesek. Az on-line
közvetítést az alábbi linken lehet majd elérni:

[ https://bbb.atomki.hu/b/nag-af8-3bl-fnj |
https://bbb.atomki.hu/b/nag-af8-3bl-fnj ]

Mindenkit kérünk, aki on-line módon követi az előadásokat, hogy a saját
teljes neve alatt jelentkezzen be! A rendezvényről jelenléti ívet kell
készítenünk és az on-line résztvevőket is dokumentálnunk kell. Ezért kell a
teljes neves bejelentkezés.

A zárórendezvényre mindenkit szeretettel várunk.

Üdvözlettel:

Sohler Dóra


Az elhangzó tudományos előadás: Új elemi részecske születik az ATOMKI-ben
Előadó: Dr. Krasznahorkay Attila

A 8Be és a 4He atommagok nagyenergiájú átmeneteinek tanulmányozásakor olyan
új anomáliákat figyeltünk meg az ATOMKI-ben épített spektrométereinkkel,
amiket egy új elemi részecske keletkezésével és elektron-pozitron párra
történő bomlásával tudtunk csak megmagyarázni. Kiderült, hogy ezek a
kísérleti eredmények az első jelzések egy 17 MeV/c2 tömegű (X17) részecskére.
A kísérleti eredményeink azt is valószínűsítik, hogy ez a részecske vektor
jellegű, ami egy új, 5. alapvető kölcsönhatás bevezetését is szükségessé
teheti. Az X17 részecske lehetséges kapcsolata a sötét anyaggal különösen
nagy érdeklődést váltott ki a világ atommag- és részecskefizikusai körében.
Az elmúlt években több száz elméleti fizikus próbálta meg értelmezni az X17
részecskét. A kísérleti fizikusok pedig új kísérleteket terveznek a részecske
független kimutatására.
  • [Fizinfo] Meghívó: On-line előadás az X17 részecskéről, Király Beáta, 12/19/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page