Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] gyászhír Barna Árpád

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] gyászhír Barna Árpád


Chronological Thread 
  • From: Pécz Béla <pecz.bela AT ek-cer.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] gyászhír Barna Árpád
  • Date: Tue, 12 Oct 2021 12:24:23 +0200
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=ek-cer.hu

Megrendülten tudatjuk a vékonyrétegfizika és elektronmikroszkópia szakmai
közösségével, hogyDr. Barna Árpád. a transzmissziós elektronmikroszkópia, a
vékonyrétegkutatás, az elektronmikroszkópos mintakészítésben paradigmaváltást
hozó nemzetközileg elismert szaktekintély, az ELKH MFA professor emeritusa
életének 86. évében 2021. szeptember 25-én elhunyt.Dr. Barna Árpád a budapesti vékonyrétegfizikai iskola egyik megalapítója
volt,

azon legelsők egyike, akik a vékonyrétegek szerkezetkialakulásának in situ
vizsgálatára kidolgozták az ultranagyvákuumú transzmissziós
elektronmikroszkópos kísérleti módszert és berendezést, feltárták és filmen
elemezhetővé tették az alapfolyamatokat és a paraméterek, adalékok azokra
gyakorolt hatását. Hozzá kötődik az ionporlasztással történő
elektronmikroszkópi vizsgálathoz szükséges mintaelőállítás elvének és
gyakorlatának kidolgozása, amely az egész világon ismertté és alkalmazottá
vált.Emlékét megőrizzük.EK MFA, Magyar Mikroszkópos Társaság, ELFT Vákuumfizikai-, technológiai és
alkalmazásai Szakcsoport

  • [Fizinfo] gyászhír Barna Árpád, Pécz Béla, 10/12/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page