Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 4, Lévay Sára

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 4, Lévay Sára


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT ttk.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, elmfiz.oktatok-kutatok AT lists.bme.hu, elmfiz.hallgatok AT lists.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 4, Lévay Sára
  • Date: Wed, 2 Jun 2021 09:13:02 +0200
  • Arc-authentication-results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=ttk.bme.hu; dmarc=pass action=none header.from=ttk.bme.hu; dkim=pass header.d=ttk.bme.hu; arc=none
  • Arc-message-signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901; h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; bh=OE9uFHuEtIy1RZLHR4OTJ2aER5AvlKx6HnchRZayL3Y=; b=VH/KfV0sUew6rcGDnXO06VS3j7aUDVcFty1uZfO24yLXaRdlyvoTr6PfFZhBs8/PkiVDlfcAesGDcngDilg0R2JNSlZnZNnFy0a3GXfmL0mzZLyxuq9f4Gv24pEG8j3fZzkpcrNWWUNqGDk/H2OB1YE+jfItNmbyPNWUt3nf1EyIGrkIhiC5LVP00gzznoymQXARqne/Hs5MAtOIrtTZIcpDbbhbR21VFrZI5ZqU0kuDbZqpO1i8S/eUFYORHf1b3R+3ow1bMWMwC9T/OVGRe7aYqsl1L+jNp3A8rEOufoPxIlxkD6qcsyamgTKTVCG7ZdATlut4Q0sII+CMlOHfhw==
  • Arc-seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none; b=dP0nabbxp9T2gyhzytb7LICVfiLZIUicm5mKRNLO5NGGnVQScsOV9zOJ1jlD+rjP99z1oxl0nwRgTTNobBeUtsz3Cz7/u71oUl4l5fSVKJ5slZB8gsBCH+yA2Ii0iTAL9roBj/3A2mT2KS6ItjLJxOhVfTrvqbuRHMb3oZjThxS7ByV/Q1izk0eXiNh58+JIqMJSOB45etS7M/CJMoLus2Xnnpdx342hiH5HVbRYE9PJErKLFSd86BY0BeoK4XidnyknMfj9Yx2P/+O0UMPEqMxTi0KDYb5Ps4eFltUbZZ5vv3Sa/b/0OTrRRdWaAeFCN7Fqs6+I7uPYMfoqu2Y29Q==
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=ttk.bme.hu
  • Authentication-results: lists.kfki.hu; dkim=none (message not signed) header.d=none;lists.kfki.hu; dmarc=none action=none header.from=ttk.bme.hu;

Meghívó

BME Elméleti Fizika Szeminárium,

június 4. péntek 10h15,
online a Microsoft Teams-ben
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35c712c192104aa998ed6bab3f0cbc07%40thread.tacv2/1622617858224?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22c7eaf7d2-684b-4597-b217-6a9121400219%22%7d>
Lévay Sára (BME Elméleti Fizika Tanszék):
Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban
- PhD házi védés -

Doktori munkám során szemcsés anyagok viselkedését tanulmányoztam
elsősorban numerikus szimulációk segítségével, melyet kísérleti eredmények
egészítenek ki. Disszertációmban két témakört tárgyalok részletesen.
Vizsgálom gömb alakú monodiszperz szemcsék rázás hatására történő
rendeződését egy keskeny tárolóban, mely a két és három dimenzió közötti
átmenetként értelmezhető. Ez a rendszer jó lehetőséget biztosít arra, hogy
Edwards elméletének alkalmazhatóságát vizsgáljuk, mely során megadjuk az
állapotösszeg analitikus alakját és vizsgáljuk csatolt alrendszerek
viselkedését is. Második témakörként szemcsés anyagok silóból való
kiáramlását vizsgálom. Tanulmányozom a kifolyást megszakító bedugult
struktúrák szerkezetét gömb alakú és hosszúkás részecskék esetén, majd a
folyamatos folyás jelenségét is részletesen tárgyalom. Azt vizsgálom, hogy
a szemcsék tulajdonságai milyen hatással vannak a kifolyás közben
tapasztalható viselkedésre.

Témavezető: Török János
Házi bíráló: Börzsönyi Tamás

Tézisfüzet:
http://www.phy.bme.hu/~slevay/Levay_tezisfuzet.pdf
http://www.phy.bme.hu/~slevay/Levay_thesis.pdf

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Asbóth János
szemináriumi koordinátor


  • [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 4, Lévay Sára, Janos Asboth, 06/02/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page