Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása az ELFT számára

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása az ELFT számára


Chronological Thread 
  • From: ELFT titkárság <kovacsb AT mail.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása az ELFT számára
  • Date: Thu, 29 Apr 2021 10:22:09 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=mail.kfki.hu

Tisztelt Fizinfo Olvasók!

Társulatunk működési biztonsága az intézményes szponzorálás fokozódó bizonytalansága miatt egyre nagyobb mértékben függ tagjaink anyagi támogatásától. Hisszük, hogy minden tagunk már rendezte éves tagdíját. Sokan szerény mértékben túl is fizetik annak összegét. Bizonyára lesznek még, akik néhány ezer forint többletet is felajánlanak ügyünknek.

Kérjük, hogy minden más nemes célt megelőzve, gondoljanak adójuk 1%-ának felajánlásakor a 130 éves Eötvös Loránd Fizikai Társulatra!

Az ELFT egykori és jelenlegi elnökei: Csikai Gyula, Gyulai József †, Kroó Norbert, Patkós András, Sólyom Jenő

Adószámunk: 19815644-2-43

Önkéntes adományok utalására számlaszámunk: 10200830-32310274-00000000 (K&H Bank)

TÁJÉKOZTATÓ AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL
Hogy lehet benyújtani a rendelkezést?

A 20EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2021. május 20-áig tölthető ki.

– Ha rendelkezik „Ügyfélkapuval”, akkor az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött 20EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV részére 2021. május 20-áig.

Nyomtatványkitöltő 20EGYSZA ( http://elft.hu/wp-content/uploads/2021/03/20EGYSZA.pdf )

– Papíralapú benyújtás választásakor a kitöltött, kinyomtatott nyomtatványt kell lezárt postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2021. május 20-áig.

A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető webes kitöltő-, ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni. A program segít a kedvezményezettek kiválasztásában.

A felajánló magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó, lezárt borítékot a NAV ügyfélszolgálatán csak személyesen vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személyen keresztül nyújthatja be. Az ügyfélszolgálaton történő eljárás során elengedhetetlen a személyazonosság ellenőrzése. A postán beküldött rendelkező nyilatkozathoz ugyancsak csatolni kell a szabályszerű meghatalmazást, ha azt nem a felajánló magánszemély küldi meg. Az előbbi két esetben meghatalmazás hiányában a rendelkező nyilatkozat érvénytelen lesz. A meghatalmazás elkészítésében segít a NAV honlapján elérhető eseti meghatalmazáshoz készült minta.

Meddig rendelkezhet?

A 2021. május 20-ai határidő jogvesztő. Tehát csak eddig az időpontig rendelkezhet érvényesen személyi jövedelemadója 1+1%-áról.


Üdvözlettel:

Soós Hajnalka
ELFT


  • [Fizinfo] Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása az ELFT számára, ELFT titkárság, 04/29/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page