Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlékeztető: BNC Karanténbeszámoló #6 és #7 az Archeometriai Műhelyben (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlékeztető: BNC Karanténbeszámoló #6 és #7 az Archeometriai Műhelyben (fwd)


Chronological Thread 
  • From: László Bottyán <bottyan.laszlo AT wigner.hu>
  • To: KFKI Kampusz Intezetei <intezetek AT mail.kfki.hu>, Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Emlékeztető: BNC Karanténbeszámoló #6 és #7 az Archeometriai Műhelyben (fwd)
  • Date: Fri, 26 Mar 2021 09:30:46 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Tisztelt Kollégák,

Emlékeztetőül küldöm a meghívót a Budapesti Neutronközpont magyar nyelvű

"Karenténbeszámoló" előadássorozatának következő on-line eseményére,

amely az Archeometriai Műhely (ace.hu) által

2021. március 26-án (pénteken), 9:00-12:30 között rendezendő vitaülés
keretében hangzik el. A BNC-s részvevők: Szilágyi Veronika és Kasztovszky Zsolt.

A rendezvény a „Csiszolt kőeszköz és szerszámkő nyersanyagok nagyműszeres vizsgálata a Kárpát-medence és környezete őskori távolsági és regionális kereskedelmi hálózatainak feltérképezéséhez” c. NKFI (OTKA) K 131814 sz. program, 2019-2023, témavezető: Kasztovszky Zsolt) 2020. évi beszámolója.

A Teams link alább található.

A rendezvény szervezői Kasztovszky Zsolt, Szilágyi Veronika, T. Biró Katalin és Sági Tamás.

Az on-line rendezvény Microsoft Teams platformon keresztül zajlik.
Csatlakozás:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:2f46b1ab6a7d4d0aa40f43f80437763
2 AT thread.tacv2/1616744518641?context=%7B%22Tid%22:%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2
-e239564302c3%22,%22Oid%22:%2207d25fdf-debf-498f-a796-c69a9324c2e2%22%7D

A szimpozium programja és az előadások kivonatai a
http://www.ace.hu/ametry/am210326/OTKA_Archeometriai%20Muhely_Program_hu.htm
linken érhetők el.

--------------------------------------------------------------------
A kutatás az őskor újkőkortól bronzkorig tartó korai szakasza legszélesebb kapcsolati és kereskedelmi rendszerének kutatását tűzte ki céljául, a kőeszközök nyersanyagának és a nyersanyag származási helyének meghatározása segítségével. A vitaülésen ismertetik a program célkitűzéseit és az első év eredményeit.
--------------------------------------------------------------------

Üdvözlettel:

Bottyán László
BNC szemináriumfelelős

  • [Fizinfo] Emlékeztető: BNC Karanténbeszámoló #6 és #7 az Archeometriai Műhelyben (fwd), László Bottyán, 03/26/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page