Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tűerősített közeli terű optikai mikroszkópia - Kamarás Katalin előadása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tűerősített közeli terű optikai mikroszkópia - Kamarás Katalin előadása


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tűerősített közeli terű optikai mikroszkópia - Kamarás Katalin előadása
  • Date: Thu, 25 Feb 2021 12:26:13 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=tepi.hu
  • Mail-reply-to: level AT tepi.hu


http://www.galileowebcast.hu

Következő élő közvetítésünk február 25-én, csütörtökön 17 órától:
Kamarás Katalin (Wigner Fizikai Kutatóközpont, SzFI):
Tűerősített közeli terű optikai mikroszkópia
(ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat)

Ahogy a szerkezetkutatás egyre kisebb objektumok (sejtek, molekulák, atomok) tanulmányozása felé fordult, a klasszikus optikai mikroszkópia határaiba ütköztünk. Megtanultuk, hogy a fény, illetve az elektromágneses sugárzás hullámhossza behatárolja a vizsgálható objektumok méretét, és a méretskála csökkenését nagyenergiás töltött részecskék alkalmazásával követtük, mint pl. az elektronmikroszkópia. Az ún. pásztázó mikroszkópiás módszerek azonban, ahol egy igen kis méretű tű hegyére gyűjtjük össze a gerjesztő fényt, áttörést hoztak a fénymikroszkópia alkalmazásában is. Ugyanis egy vékony hegyű tű - antennaként viselkedve - igen kis területen nagyságrendekkel megnövelheti a térerősséget, és így a különböző hullámhosszú fényre történő választ is. A tűt egy minta fölött mozgatva és változó hullámhosszú fénnyel megvilágítva, néhány nanométeres felbontással láthatóvá tehetjük a felület szerkezetét, kémiai összetételét és az elektronszerkezetét is. Az előadásban néhány technikai megoldást és speciális alkalmazást ismertetünk.

Az előadássorozat honlapja: http://atomcsill.elte.hu/

Attachment: live_20210225.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] Tűerősített közeli terű optikai mikroszkópia - Kamarás Katalin előadása, Tepliczky István, 02/25/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page