Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, okt. 16 Mándi Gábor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, okt. 16 Mándi Gábor


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, elmfiz.hallgatok AT lists.bme.hu, elmfiz.oktatok-kutatok AT lists.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, okt. 16 Mándi Gábor
  • Date: Tue, 13 Oct 2020 09:31:08 +0200

Meghívó

BME Elméleti Fizika Szeminárium,

október 16. péntek 10h15,
online a Microsoft Teamsben,
Join Microsoft Teams Meeting
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a47484d2af2be49d3a05483bace5e2b8a%40thread.tacv2/1602573869304?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22c7eaf7d2-684b-4597-b217-6a9121400219%22%7d>

Mándi Gábor (BME TTK FIzikai Intézet):
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja első elvekből (PhD házi védés)

Feltalálása óta a pásztázó alagútmikroszkóp (STM) nagyban hozzájárult a
nanotechnológia és nanotudomány gyors fejlődéséhez és a mai napig aktívan
használt eszköz az anyagtudomány számos ágában a legkülönfélébb felületek
vizsgálatára. Kutatásaim során olyan gyors és hatékony elektron alagút
modelleket fejlesztettem és implementáltam, amelyek alkalmasak nagy
felbontású STM és spinpolarizált STM képek szimulációjára. Ezek a modellek
első elvekből származó elektronszerkezet-számításokon alapulnak és képesek
tetszőleges tűorientáció modellezésére. Kutatásaim hozzájárulnak a
kísérleti STM képek értelmezésének meglehetősen komplex feladatához.

Témavezető: Palotás Krisztián
Házi bíráló: Oroszlány László

A disszertáció elérhető következő linken:
http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_thesis.pdf
A tézisfüzet elérhető a következő linken:
http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_tezisfuzet.pdf
Az angol nyelvű tézis füzet, a magyar és angol nyelvű összefoglalók,
absztraktok pedig a következő linkeken:
http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_thesis_booklet.pdf
http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_summary.pdf

http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_abstract.pdf
http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_absztrakt.pdf
http://www.phy.bme.hu/~palotas/mandi_osszefoglalo.pdf

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Asbóth János
szemináriumi koordinátor


  • [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, okt. 16 Mándi Gábor, Janos Asboth, 10/13/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page