Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2020. szept 29-Varró Sándor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2020. szept 29-Varró Sándor


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2020. szept 29-Varró Sándor
  • Date: Thu, 24 Sep 2020 07:35:23 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

SZFI Szeminárium
Varró Sándor
(Wigner FK SZFI, ELI-ALPS)
Fényszórás érdes felületen; „per aspera ad astra”
Az elektromágneses hullámok érdes felületen történő szóródása környzetünkben
mindenütt előforduló, és igen széleskörűen tanulmányozott jelenség, amelyre
vonatkozó ismereteink, s az ezzel kapcsolatos gyakorlati alkalmazások valóban
a “rögöktől a csillagokig” terjednek. A diffúz fényszórás pontos modellezése
például nemcsak a fotometria egyik fő témája, hanem a számítógépes
képmegjelenítő-függvények fizikai-matematikai alapja. Az érdes földfelület
(terep és mesterséges tárgyak), tengerfelszín felett terjedő radarjelek, a
véletlen sűrűségingadozásokkal terhelt ionoszféráról, vagy akár más
égitestről visszaverődő rádióhullámok jellemzése is ebbe a témakörbe tartozik
(lásd Bay Zoltán híres Hold-radar-visszhang kísérletét). Megemlítjük még,
hogy az elektromágneses hullámok érdes felületen történő szóródása fontos
szerepet játszhat az extrém nagy intenzitású lézernyalábok terelésére
használt plazmatükrök mai kutatásában is. Mivel az érdes felületek alakja
általában nagyon bonyolult, ezért elméleti leírásukhoz már régóta hasznosnak
bizonyult e felületeket sztochasztikus mezőként modellezni. Az előadásban
ismertetendő elméleti munkánk során az ún. mikrotükör-modell (‘microfacet
model’) egy egyszerűsített változatát használtuk. E modell szerint a felület
sok apró sík felület összessége, amelyek orientációja, dőlésszöge véletlen.
Az elektromágneses hullámok lokális kölcsönhatását a véletlen
felületelemekkel, szóródásukat és terjedésüket a fenomenologikus
Maxwell-egyenletekkel írtuk le. A kialakult elektromágneses térkonfiguráció
sokaságátlagát kiszámolva határoztuk meg a mérhető mennyiségeket.
Előadásunkban ismertetjük egyrészt az érdes véletlen felületek matematikai
leírására vonatkozó, másrészt a szórt sugárzás amplitudó-korrelációs
függvényére és intenzitás-eloszlására vonatkozó új eredményeinket. A kapott
formulák alapján nyomon követhető, hogy a felület érdessége és anyagi
jellemzői milyen kapcsolatban vannak a szórt lézersugárzás jellemzőivel,
ezért úgy gondoljuk, hogy a fenti analízis alkalmazható egy új
felületdiagnosztikai módszer kidolgozásához.2020. szeptember 29. kedd, 10.00
videokonferencia, https://letsmeet.wigner.hu/szeminarium
Az előadás nyelve: magyar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Juhász Róbertszfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2020. szept 29-Varró Sándor, Szeminárium koordinátor, 09/24/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page