Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Barcza Gergely

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Barcza Gergely


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Barcza Gergely
  • Date: Thu, 21 May 2020 06:26:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

SZFI SzemináriumBarcza GergelyMTA Wigner FK SZFIMultireferenciás
elektronállapotok leı́rása pontszerű hibákban2020. május 26. kedd, 10.00,
videokonferencia, https://letsmeet.wigner.hu/szeminariumAz utóbbi években a
félvezető anyagokban lokalizált paramágneses hibák alkalmazhatósága
kvantumbit forrásként az érdeklődés homlokterébe került köszönhetően egyéni
címezhetőségüknek és szobahőmérsékleti működtetésüknek [1,2]. Egy friss
kísérleti munkában negatívan töltött bór vakanciákkal szennyezett hexagonális
bór-nitrid minta hibaállapotait optikai úton manipulálták, mely a skálázható
kvantumos alkalmazások számára nyithat lehetőséget [3]. A témához
kapcsolódóan, elsőként alkalmaztuk a természeténél fogva multrireferenciás
sűrűségmátrixos renormálási csoport algoritmust (DMRG) periodikus
sűrűségfunkcionál elméletre (DFT) [4,5]. A munkabeszámolóban röviden
bemutatom az alkalmazott numerikus módszert, az elvégzett analíziseket,
illetve a számolt vertikális spektrum tulajdonságait. Referenciák [1] W. F.
Koehl et al., Nature 479, 84–87 (2011) [2] M. Widmann et al., Nature
Materials 14, 164–168 (2015) [3] A. Gottscholl et al., Nature Materials 19,
540-545 (2020)[4] V. Ivády, et al., npj Computational Materials 6, 41 (2020)
[5] G. Barcza et al., beküldés előtt (2020)&nbsp;Minden érdeklődőt szívesen
látunk! - Everyone is welcome to attend.Juhász
Róbertszfi-seminar AT wigner.mta.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Barcza Gergely, Szeminárium koordinátor, 05/21/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page