Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szabadon elérhető online anyagok a középiskolai fizika távoktatásához

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szabadon elérhető online anyagok a középiskolai fizika távoktatásához


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szabadon elérhető online anyagok a középiskolai fizika távoktatásához
  • Date: Wed, 18 Mar 2020 14:54:22 +0100
  • Authentication-results: iprev=notverified ip=5.38.132.43; spf=notverified client-ip=5.38.132.43 smtp.mailfrom=elft AT elft.hu; dkim=notverified (), header.i=; dmarc=notverified
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai TársulatSzabadon elérhető online anyagok a középiskolai fizika távoktatásához

az ELTE Fizika tanítása PhD programja és az MTA-ELTE Fizika Tanítása
Kutatócsoport fejlesztésébenAz ELTE "Fizika tanítása" doktori programja és az annak bázisán működő
MTA-ELTE Kutatócsoport évek óta dolgozik azon, hogy a PhD munkák és a
kutatócsoportban folyó kutatások közoktatásban használható eredményei
széleskörűen hozzáférhetővé váljanak tanár kollégáink számára. Az új
oktatási rend segítésére hasznos lehet, ha ezeket most szélesebb körben is
ismertetjük. Az itt megadott linkek mind szabadon elérhetők.

A doktori program <http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html> Közkincs
oldalán a szakfolyóiratokban megjelent
<http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/magypub/index.html> magyar és
<http://fiztan.phd.elte.hu/english/student/index_hu.html> angol nyelvű
közleményei mellett
<http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/szakmhallg/index.html> oktatási
segédanyagok, valamint a tanári munkát segítő, ugyanakkor középiskolások
által is használható
<http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/elearning/index.html> e-learning anyagok
találhatók. Az eredmények két nagy csoportját ajánljuk kollégáink
figyelmébe.1. Új tananyagok

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a társadalom számára fontos kérdések
(klímaváltozás, környezetvédelem, megújuló energiaforrások, robotika stb.)
fizikai vonatkozásainak tárgyalásához közvetlenül használható tananyagokat
kínáljunk, amelyek szakmailag illeszkednek a középiskolai szinthez,
módszertanukban pedig követik a korszerű trendeket. Az elkészült és
kipróbált szakanyagok, a teljesség igénye nélkül:

* A globális változások fizikai háttere: Milyen mozgások történhetnek
a <http://theorphys.elte.hu/fiztan/Coriolis/> forgó Földön?
* Környezetszennyezés: Hamuterjedés általunk tervezett
<http://theorphys.elte.hu/fiztan/volcano/#edu> vulkánkitörésből
* Környezetvédelem:
<http://www.karinthy.hu/home/grofandrea/zajszennyezes/index.html> A zaj és
zajszennyezés fizikai háttere
* A jövő energiái:
<http://www.arpadgimnazium.hu/wp-content/uploads/2019/09/Energetika-a-kozepi
skolak-szamara.pdf> Energiaellátás és megújulók,
* Az információs technológia alapjai: <http://www.felvezetok.hu/>
Félvezetőkről középiskolásoknak
* A robotika alapjai:
<https://pilath.wordpress.com/a-szenzor-csoport-meresi-javaslatai-kozepiskol
asoknak/> Mérések szenzorokkal
* Komplex, előre jelezhetetlen rendszerek: B
<http://theorphys.elte.hu/fiztan/chaos> evezetés a kaotikus jelenségek
világába kísérletek és
<http://fiztan.phd.elte.hu/kutcsop/munkacsoportok/modern/Duffing_DS/Duffing-
oszcillator_DS.pdf> számítógépes szimulálás alapján
* A Fizika felépítése és alapfogalmai a tanításban: e-jegyzet a
<http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html> fizika szakmódszertanáról2. Az iskolai fizikatanítás hatékonyságát segítő új módszerek

- Modern csillagászati példatár középiskolásoknak (
<http://csodafizika.hu/fiztan/kutcsop/munkacsoportok/kornyezet/csillagaszat_
fgy.pdf> I,
<http://csodafizika.hu/fiztan/kutcsop/munkacsoportok/kornyezet/urfizika.pdf>
II, <http://www.karinthy.hu/home/grofandrea/csillagaszat3.pdf> III. kötet)

- Módszertani ajánlás a
<http://fiztan.phd.elte.hu/kutcsop/munkacsoportok/kornyezet/heatpumps.pdf>
hőpumpák és termodinamikai megalapozásuk tanítására

- Az <http://fiztan.phd.elte.hu/pdf/auto.pdf> autózás fizikájának
elemi szintű feldolgozása

- Számítógépes
<https://drive.google.com/file/d/1CMm63sn526lbr7zok7T3pptI8BQk1CK6/view>
mozgás-szimulációs program alkalmazása a kinematika és a newtoni dinamika
tanításában (szakanyag , nagymintás oktatási kísérlet)

- Játékos módszer kidolgozása a
<https://indico.cern.ch/event/752438/contributions/3474988/attachments/18700
78/3076864/Reszecskefizika_bevezeto.pdf> részecskefizika alapfokú iskolai
tárgyalására

-
<http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/magypub/pub/kiserletek/szabaduloszoba.pd
f> Szabaduló-szoba alkalmazása a fizika népszerűsítésére és a tananyag
elmélyítéséreA számunkra elsődleges magyar nyelvű fejlesztés mellett, anyagjaink egy
részét hozzáférhetővé tettük angol nyelven. Természetesen semmi sem
végleges, ezért örömmel várjuk majd az anyagokat esetleg használó kollégák
tapasztalatait és módosító javaslatait.A doktori Program és a Kutatócsoport nevében,

Tél Tamás

Üdvözlettel:

Soós Hajnalka--
Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
https://www.avast.com/antivirus

Attachment: image001.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] Szabadon elérhető online anyagok a középiskolai fizika távoktatásához, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 03/18/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page