Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Nagy Laszlo, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2020. februar 14.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO Nagy Laszlo, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2020. februar 14.


Chronological Thread 
  • From: Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Nagy Laszlo, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2020. februar 14.
  • Date: Fri, 31 Jan 2020 12:01:05 +0100 (CET)
  • Importance: HighTisztelt Fizinfo Olvasók!A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya tisztelettel
meghívja ÖntNAGY LÁSZLÓ, az MTA külső tagja

Részecskék és hullámok. Interferenciajelenségek az atomfizikában

című székfoglaló előadásáraAz előadás ideje: 2020. február 14. (péntek) 11.00 óraAz előadás helyszíne: MTA Székház, Nagyterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)A székfoglaló összefoglalója:

A részecskék, konkrétan az elektron hullámtermészete már az 1920-as években
bizonyítást nyert. Ennek ellenére a mai napig fedeznek fel és tanulmányoznak
olyan érdekes jelenségeket, amelyek a részecskék hullámtermészetének
következményei. Előadásomban a kutatócsoportom három olyan eredményére fogok
kitérni, amelyekben a részecskékhez rendelt hullámok interferenciája jelenik
meg. Az első a kétatomos molekulák gyors töltött részecskével való
ionizációjával kapcsolatos, amikor a kilökött elektron energiaspekrumában
megjelenik a két mag szomszédságából származó elektronhullámok közötti
interferencia. A második azt a jelenséget írja le, amikor egy ultrarövid
lézerimpulzus ionizál egy atomot, és a visszaszóródó elektron spektrumában
megjelenik az atom hologramja. A harmadik tanulmányunk pedig azt mutatta ki,
hogy egy atom gyors lövedék okozta ionizációjakor a teljesen differenciális
hatáskeresztmetszet függ attól, hogy a lövedékhez rendelt hullámcsomag
milyen méretű. Ha a lövedéket részecskének tekintjük (a lövedék inkoherens,
vagy kis koherenciaszélességgel rendelkezik), más eredményt kapunk, mint
nagy koherenciaszélességgel jellemzett hullámcsomag esetén, amikor a
különböző impakt paraméterrel jellemzett pályák interferálnak egymással.A székfoglaló meghívója innen tölthető le:

https://mta.hu/xi-osztaly/nagy-laszlo-az-mta-kulso-tagja-akademiai-szekfoglaloja-110283Üdvözlettel: Rácz Zoltán osztályelnök

Jároli Erika

osztályvezetõ / tERMÉSZETTUDOMÁNYI TITKÁRSÁG

fizikai tudományok osztálya titkárahead of the DEPARTMENT / SECRETARIAT OF NATURAL SCIENCES

secretary of the section of physical sciencesMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁG

SECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific Sections

H-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122

<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu> jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu /
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu> fizika AT titkarsag.mta.hu

  • [Fizinfo] MEGHIVO Nagy Laszlo, az MTA kulso tagja szekfoglalo eloadasara - 2020. februar 14., Jároli Erika, 01/31/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page