Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Pethes Ildikó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Pethes Ildikó


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Pethes Ildikó
  • Date: Thu, 12 Dec 2019 06:26:01 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

SZFI SzemináriumPethes IldikóMTA Wigner FK SZFIÚtjelzők a kölcsönhatási
potenciálok erdejében, avagy tömény LiCl oldatok szerkezete (Publikációs Díj
előadás)2019. december 17. kedd, 10.00, KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti
TanácsteremA vizes sóoldatok szerkezetének meghatározása nem újkeletű
probléma, de az ezt övező erőfeszítések ellenére a mai napig számos egymásnak
ellentmondó cikk születik a témában. A vízmolekulák szerkezeti átrendeződése,
az ionok hidrátburkában található vízmolekulák száma, a kontakt (és az egy
oldószermolekulával elválasztott) ionpárok száma mind-mind alapvető és máig
aktuális kérdések. A probléma abban gyökerezik, hogy a szerkezet leírásához
kéttest-kölcsönhatások szintjén 10 független kísérleti adatsor kombinációjára
lenne szükség, ami szignifikánsan több, mint az elérhető adatok száma.
Továbbá a rendelkezésre álló mérési adatokban az ionok súlya (különösen
hígabb oldatok esetén) alacsony lehet, ami növeli a szerkezetmeghatározás
bizonytalanságait. Klasszikus molekuladinamikai (MD) szimulációkat több, mint
35 éve használnak ezen oldatok fizikai, kémiai tulajdonságainak és
szerkezetének leírására. Azonban a kapott eredmények nagyban függenek az
alkalmazott kölcsönhatási potenciáltól. A szerkezet esetében a kísérleti
eredményektől való eltérések a szerkezet téves leírását adhatják. Az előadás
során LiCl vizes oldatain végzett MD és fordított Monte Carlo (RMC)
szimulációk segítségével kapott eredményeket mutatok be. 29 különböző
potenciál szett használatával nyert adatokat hasonlítok össze egymással és
kísérleti értékekkel. A szerkezet leírásához korábbi röntgen és
neutrondiffrakciós mérési eredményekkel vetem össze a szimulációkból kapott
szerkezeti függvényeket. Bár az egyszerű modellek egyike sem képes tökéletes
egyezést adni tömény oldatok esetében, az RMC finomítás és a modellek
tulajdonságainak összehasonlítása lehetővé tette ezen oldatok szerkezetének
konzisztens leírását is. &nbsp;Minden érdeklődőt szívesen látunk! - Everyone
is welcome to attend.Juhász Róbertszfi-seminar AT wigner.mta.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Pethes Ildikó, Szeminárium koordinátor, 12/12/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page