Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Történet Pál Lénárdról

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Történet Pál Lénárdról


Chronological Thread 
  • From: Dezso HORVATH <horvath.dezso AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Történet Pál Lénárdról
  • Date: Thu, 31 Oct 2019 16:34:20 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

Kedves Kollégák!

Fenyves Jóska küdte nekem az alábbi történetet, hozzájárulásával továbbítom a listára.

Üdvözlettel: Dezső

---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 27 Oct 2019 15:10:30 +0100
From: "József, Fenyves" <fenyves.jozsef AT wigner.mta.hu>
To: Dezso HORVATH <horvath.dezso AT wigner.mta.hu>
Subject: Re: [Fizinfo] Pál Lénárdra emlékezve

Kedves Dezső!

Lénárdról jut eszembe egy régi-régi történet.


Szokásos reggeli körútjai egyikén benyitott az I-es épület magasföldszinti üvegtechnikai műhelyébe. A műhelyben az ajtónak háttal éppen Vámos Pista

fusizott az esztergán valami otthoni darabot. Lénárd mögé állt észrevétlen és hosszasan nézte Pista működését. Majd amikor Pista már észrevette,

megkérdezte tőle Lénárd, hogy a darab, Vámos elvtárs, ami készül vajon micsoda. Pista rövid gondolkodás után, felmérve hogy vesztésre áll, nem látva más

utat a menekülésre, magabiztosan  kivágva magát  értesítette igazgatóját, hogy a darab, ami készül Pál elvtárs, nem más, mint HEREPFEDÉNY. Amiről már

tudjuk Móra Ferenc óta, hogy nem tudjuk micsoda. Lénárd se tudta, de neki tudnia kellett, ezért a hírre nagyokat bólogatva egyetértőleg további jó munkát

kívánva Vámos barátunkat magára hagyta.

Lénárdot persze nem hagyta nyugodni a tudatlansága, különösképp a név idegenszerű, mégis meggyőzően műszakias hangzása, ezért egy alkalommal az

üvegtechnikai műhely akkori vezetőjét, Zsigmond Gyurkát kérdezte meg a HEREPFEDÉNY hovatartozását illetően, elmesélve neki az elnevezés

megjelenését az életében műhelybeli körútja alkalmával.

Zsigmond Gyurka jót nevetve, ő megtehette, tájékoztatta igazgatóját, hogy a műhelyben a túlzottan kíváncsi érdeklődőknek ezzel az elnevezéssel szokták

nem az orrára kötni a készülő munkadarab mibenlétét.

Az eset lezárulta után még sokáig  látták Vámos Pistát az intézetben jó egészségben.

Üdv. Fenyves Jóska

  • [Fizinfo] Történet Pál Lénárdról, Dezso HORVATH, 10/31/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page