Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki videó/ Az Atomki gyökerei - Témák, emberek, történelem

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki videó/ Az Atomki gyökerei - Témák, emberek, történelem


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki videó/ Az Atomki gyökerei - Témák, emberek, történelem
  • Date: Thu, 10 Oct 2019 13:34:17 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu header.b=O0lg7I6K; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu header.b=Jh1t2m3g
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 2927440FAF15

Az alábbi előadás szerkesztett videója felkerült a webre:
https://youtu.be/9cFweZrxGNk

Előadás: Az Atomki gyökerei - Témák, emberek, történelem
Előadó: Prof. Angeli István (Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék)

Kivonat:
„Natura non facit saltus: A természet nem végez ugrásokat.” (Carl von Linné,
botanikus)
Egy tudományos kutatóintézet – mint élő szervezet - létesítését hivatalos
rendelettel ki lehet mondani, de a megfelelő témák kiválasztása,
kifejlesztése, az azokat művelő kutatók felnevelése hosszú megelőző folyamat
eredménye. Mindezt még a külső történelmi, politikai körülmények is
jelentősen befolyásolják. Példa erre az Atomki létesítését megalapozó
korszak; erről a korszakról szól az előadás.

Elhangzott: 2015-06-11


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: [ mailto:kiraly.beata AT atomki.mta.hu | kiraly.beata AT atomki.mta.hu ]
[ http://www.atomki.mta.hu/ | www.atomki.mta.hu ]  • [Fizinfo] Atomki videó/ Az Atomki gyökerei - Témák, emberek, történelem, Király Beáta, 10/10/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page