Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Eötvös-verseny 2019

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Eötvös-verseny 2019


Chronological Thread 
  • From: Vankó Péter <vanko AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Eötvös-verseny 2019
  • Date: Fri, 27 Sep 2019 10:20:37 +0200

Tisztelt Kollégák!

Kérem, hívják fel tanítványaik, gyerekeik, ismerőseik figyelmét az idei Eötvös-versenyre!

Az idei Eötvös-versenyt 2019. október 11-én, pénteken délután 15 órától 20 óráig rendezi meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny évében fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Nemcsak magyar állampolgárságú versenyzők indulhatnak, hanem Magyarországon tanuló külföldi diákok, valamint külföldön tanuló, de magyarul értő diákok is.

A megoldásokat magyar nyelven kell elkészíteni, a rendelkezésre álló idő 300 perc. Minden írott vagy nyomtatott segédeszköz használható, de hagyományos (nem programozható) zsebszámológépen kívül minden elektronikus eszköz használata tilos.

Előzetesen jelentkezni nem kell, elegendő egy személyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal (személyi igazolvány, diákigazolvány vagy útlevél) megjelenni a verseny valamelyik helyszínén.

A helyszínek és a versennyel kapcsolatos minden további információ megtalálható a verseny honlapján: http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos.htm

Köszönettel és üdvözlettel
Vankó Péter


  • [Fizinfo] Eötvös-verseny 2019, Vankó Péter, 09/27/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page