Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Gilde Ferenc

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Gilde Ferenc


Chronological Thread 
  • From: <benedict AT physx.u-szeged.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Gilde Ferenc

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai
Intézete és a gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy DR. GILDE FERENC
az Elméleti Fizikai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense 2019. július 22-én,
életének 92. évében elhunyt.
Halálával az egyetemi elméleti fizika elismert oktatója, a kvantumkémia
tudósa, a fizikai tudomány kandidátusa, a Kar korábbi dékán-helyettese, a
Tanszék korábbi vezetője távozott körünkből.
Utolsó útjára 2019 augussztus 5-én 15 órakor Szegeden az Alsóvárosi Temető
ravatalozójából kísérjük.
Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézete saját halottjának
tekinti.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
.


  • [Fizinfo] Elhunyt Gilde Ferenc, benedict, 08/01/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page